Pliki do pobrania

Opis produktu

Szybkowiążąca, cementowa, szara masa szpachlowa do wypełniania, wyrównywania i naprawiania powierzchni betonu, tynku, muru, jastrychów. W celu uzyskania zaprawy wyrównawczej oraz zaprawy do napraw, należy zmieszać szpachlę z cementem (CEM I 32,5) i piaskiem (o uziarnieniu 0-2 mm lub 0-4 mm) w stosunku objętościowym 1:1:1 oraz dodać wody, aby powstała jednolita, gęsta masa.

  • Na podłogi, ściany i sufity
  • W pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Grubości warstw: do 10 mm w jednym cyklu pracy; do 40 mm z dodatkiem cementu i piasku
  • Czas użycia: ok. 30 minut bez dodatków; ok. 2 godziny z dodatkiem cementu i piasku
  • Możliwość obciążania: po ok. 6 godzinach bez dodatków; po ok. 20 godzinach z dodatkiem cementu i piasku
  • Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

Forma dostawy

Nr kat.

Forma dostawy

462/25

Worek 25 kg

Zużycie

Zużycie:
ok. 1,2 kg/m² na 1 mm grubości warstwy