Pliki do pobrania

Opis produktu

Cementowa, o zredukowanym skurczu, płynna zaprawa do podlewek o bardzo wysokiej płynności i wysokiej wytrzymałości, do warstw o grubości do 12 cm. Do wysokowytrzymałościowego kotwienia przez zalewanie w fundamentach maszyn, śrub kotwiących, kotew, łożysk mostowych itp. Do łączenia prefabrykatów betonowych, kotwienia stali zbrojeniowej oraz wypełniania sztywnych łączeń w murach.

  • W pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Uziarnienie 0-5 mm
  • Głębokość wypełnienia 2-12 cm
  • O zredukowanym skurczu
  • Czas wiązania: rozpoczęcie po ok. 11 godzinach, zakończenie po ok. 12 godzinach
  • Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII.

Forma dostawy

Nr kat.

Forma dostawy

745/25

Worek 25 kg

Zużycie

Zużycie:
ok. 2,1 kg suchej zaprawy na każdy dmświeżej zaprawy