Pliki do pobrania

Materiały informacyjne

Opis produktu

Cementowa, szybkowiążąca, o zredukowanym skurczu, bardzo płynna zaprawa składająca się ze specjalnego spoiwa, wysokiej jakości cementu i dobranych kruszyw, o bardzo szybkim przyroście wytrzymałości i wysokiej wczesnej wytrzymałości.

Do osadzania ram włazów i elementów studzienek, do mocowania słupków oznakowania drogowego, słupków i słupów betonowych oraz wielu innych zastosowań z wykorzystaniem podlewek w nowych konstrukcjach betonowych i renowacjach. Na posadzki przemysłowe i powierzchnie obciążone ruchem kołowym, które w krótkim czasie powinny być udostępnione do ruchu.

  • Bardzo szybki przyrost wytrzymałości
  • Uziarnienie 0-2,5 mm
  • Głębokość wypełnienia: do 15 cm; od 5 cm można zmieszać ze żwirem
  • o uziarnieniu 2/8; przy zastosowaniu na małych powierzchniach do 20 cm bez dodatku żwiru
  • O zredukowanym skurczu
  • Nieprzepuszczalna dla wody 
  • Czas wiązania: rozpoczęcie po ok. 15 min., zakończenie po ok. 30 min.
  • W pomieszczeniach i na zewnątrz

Forma dostawy

Nr kat.

Forma dostawy

744/25*

Worek 25 kg

*Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie. Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

 

Zużycie

Zużycie:
ok. 2,1 kg suchej zaprawy na każdy dm3 świeżej zaprawy