Pliki do pobrania

Opis produktu

Cementowa, szybkowiążąca zaprawa wodoszczelna do stabilnego zamocowania elementów metalowych i z tworzyw sztucznych na podłożach cementowych, betonie i murach. Wytworzona z cementu portlandzkiego, naturalnych składników mineralnych i specjalnych dodatków. Polecana do szybkiego osadzania ościeżnic drzwiowych, słupków, balustrad i montowania rur grzewczych. Do kotwienia śrub do kamienia wszystkich średnic oraz instalowania puszek tynkarskich i listew podtynkowych. Do mocowania i stabilizowania elementów budowlanych, a także do tamowania punktowych przecieków wody. 

  • Szybkowiążąca: czas wiązania 3 minuty 
  • Optymalny czas użycia 4-6 minut
  • W pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Nie powoduje korozji stali
  • Mrozo i wodoodporna 
  • Do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych
  • Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

Forma dostawy

Nr kat.

Forma dostawy

460/25

Worek 25 kg

Certyfikaty

Licencja:
EMICODE® wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisji PLUS

Zużycie

Zużycie:
ok. 2 kg suchej zaprawy na każdy dm3 świeżej zaprawy.