Pliki do pobrania

Opis produktu

Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa z dodatkiem trasu do murowania i fugowania obiektów małej architektury (altany, murki, ogrodzenia itp.). Zawiera tras reński, który zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień na spoinie i cegłach. Zapewnia wysoką paroprzepuszczalność i szczelność związanego materiału. Spoina jest odporna na oddziaływanie warunków atmosferycznych i środowiska.
 
     
  • Klasyfikacja M5 wg normy PN-EN 998-2
  • Zawiera tras reński
  • Zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień
  • Mrozoodporna
  • Odporna na wodę i czynniki atmosferyczne
  • Przepuszcza parę wodną
  • Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII
  •  

Dostawa: Palety 1.000 kg (25 kg) 
Worek 25 kg

Kolory: 

Nr kat.        
274 jasnoszary
275 grafitowo-szary

Zużycie

ok. 50 kg/m² dla muru o grubości 12 cm