Pliki do pobrania

Opis produktu

Specjalny środek wiążący ulepszony tworzywem sztucznym do wytwarzania szybkowiążących, wysokowytrzymałych szybko dojrzewających jastrychów cementowych. Do jastrychów ogrzewanych, zespolonych, pływających i jastrychów na warstwie oddzielającej. Kruszywo o uziarnieniu 0-8 mm dodawane jest na budowie.

 • Klasyfikacja CT-C45-F7 zg. z normą PN-EN 13813 po 3 dniach, CT-C55-F9 po 28 dniach1);
 • Możliwość układania płytek: po ok. 3 dniach; w przypadku bardzo szczelnych okładzin jak np. linoleum, PVC itp. oraz okładzin drewnianych i parkietu możliwość układania przy wilgotności resztkowej ≤ 1,8 % wag.
 • W pomieszczeniach i na zewnątrz
 • Czas użycia: ok. 2 godziny
 • Możliwość chodzenia: po ok. 6-10 godzinach
 • Nadaje się na podłogi ogrzewane
 • Również do nanoszenia pompą
 • Odpowiednia taśma dylatacji brzegowej Sopro ERS 961 
 • Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

1) Podane wartości odnoszą się do proporcji mieszania 1 : 5 tj. 25 kg Rapidur® B5 : 125 kg kruszywa o uziarnieniu 0-8 mm, zgodnie z normą DIN EN 12620, współczynnik w/c 0,31.

Forma dostawy

Nr kat.

Forma dostawy

767/25

Worek 25 kg

Certyfikaty

Licencja:
EMICODE® wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS

Zużycie

Zużycie:
ok. 2,8 - 3,5 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy (w zależności od użytej proporcji)
ok. 11,2 kg - 14,0 kg/m2 przy 4 cm grubości jastrychu
ok. 350-280 kg/m3 (proporcje mieszania:1:4-1:5 części wagowo); 2-2½ worka na 200 l mieszarkę.

Zobacz jeszcze te produkty

  • ERS 961* - Taśma dylatacji brzegowej

   Samoprzylepna taśma dylatacji brzegowej z pianki polietylenowej, pokrytej flizeliną, o zamkniętej strukturze, odporna na proces gnicia.