Pliki do pobrania

Opis produktu

Specjalne spoiwo, zmodyfikowane dodatkiem tworzyw sztucznych, do wytwarzania szybkowiążących i szybko dojrzewających jastrychów cementowych. Po zmieszaniu z kruszywem wytworzony jastrych klasyfikowany jest jako CT-C45-F7 zgodnie z normą PN-EN 13813 po 3 dniach, CT-C55-F9 po 28 dniach*. Niska zawartość chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII. 

 
 
  • Klasyfikacja CT-C45-F7 po 3 dniach, CT-C55-F9 po 28 dniach1
  • Możliwość układania płytek: po ok. 3 dniach; kamienia naturalnego: po ok. 5 dniach; w przypadku bardzo szczelnych okładzin jak np. linoleum, PVC itp. oraz okładzin drewnianych i parkietu przy wilgotności ≤ 2,0 % wag. (nieogrzewane) lub wilgotności ≤ 1,8 % wag. (ogrzewane)
  • W pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Czas użycia: ok. 2 h
  • Możliwość wchodzenia: po 6-10 h
  • Przystosowany do podłóg ogrzewanych
  • Również do nanoszenia pompą
  • Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII
 
 

 

Dostawa: Palety 1.000 kg (25 kg) 
Worek 25 kg
 
1 Podane wartości odnoszą się do proporcji mieszania 1 : 5 tj. 25 kg Rapidur® B5 : 125 kg kruszywa o uziarnieniu 0-8 mm : 10 l wody.

Certyfikaty

Certyfikaty: 
Uniwersytet Techniczny TUM, Monachium:
 
- Klasyfikacja CT-C45-F7 po 3 dniach, CT-C55-F9 po 28 dniach1 
- Wilgotność po 3 dniach ≤ 2 % wag.

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa:

- Aprobata Techniczna ITB AT-15-5370/2015 

Zużycie

ok. 2,8 - 3,5 kg/m² na 1 cm grub. warstwy
ok. 11,2 kg/m² przy jastrychu grub. 4 cm;
ok. 280 - 350 kg/m3