Pliki do pobrania

Opis produktu

Ulepszona tworzywem sztucznym, gotowa, sucha zaprawa do ekono­micznego wytwarzania szybkowiążących i szybko dojrzewających jastrychów cementowych. Do jastrychów ogrzewanych, zespolonych, pływających i jastrychów na warstwie oddzielającej. Szczególnie do wytwarzania jastrychów, gdy konieczna jest oszczędność czasu.

 • Klasyfikacja CT-C35-F5 zg. z normą PN-EN 13813 po 7 dniach; 
 • CT-C40-F6 po 28 dniach
 • Gotowa mieszanka do rozrobienia z wodą
 • Grubość warstwy 10-100 mm
 • Możliwość układania płytek: po ok. 24 godzinach 
 • Kruszywo: 0-4 mm 
 • Czas użycia: ok. 3-4 godziny 
 • Możliwość chodzenia: po ok. 12 godzinach 
 • Wygrzewanie: po ok. 3 dniach 
 • Doskonały do renowacji i szybkich napraw
 • Nadaje się na podłogi ogrzewane 
 • Także do szybkiego montażu słupków ogrodzeniowych
 • Również do nanoszenia pompą 
 • W pomieszczeniach i na zewnątrz, na podłogi
 • Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

Forma dostawy

Nr kat.

Forma dostawy

747/25

Worek 25 kg

Certyfikaty

Licencja:
EMICODE® wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisji PLUS

Zużycie

Zużycie:
ok. 18-20 kg/m² na 1 cm grubości warstwy

Zobacz jeszcze te produkty

  • Rapidur® B5 - Spoiwo szybkowiążące do jastrychów

   Specjalny środek wiążący ulepszony tworzywem sztucznym do wytwarzania szybkowiążących, wysokowytrzymałych szybko dojrzewających jastrychów cementowych. 

  • Dybel dylatacyjny do jastrychów - EDD 152

   Specjalny, elastyczny dybel z trzpieniem ze stali nierdzewnej, pokryty tworzywem sztucznym, do łączenia szczelin przeciwskurczowych i dylatacyjnych w jastrychach na warstwie oddzielającej. 

Instrukcje

Custom image for szuwKTq306w

Sopro Rapidur® M5 – wykonanie wysokowytrzymałej posadzki cementowej