Pliki do pobrania

Opis produktu

Ulepszona tworzywem sztucznym, gotowa, sucha zaprawa do ekono­micznego wytwarzania szybkowiążących i szybko dojrzewających jastrychów cementowych. Do jastrychów ogrzewanych, zespolonych, pływających i jastrychów na warstwie oddzielającej. Szczególnie do wytwarzania jastrychów, gdzie konieczna jest oszczędność czasu lub do prac terminowych.
 
 
  • Klasyfikacja CT-C35-F5 zg. z normą PN-EN 13813 po 7 dniach; CT-C40-F6 po 28 dniach
  • Możliwość układania płytek: po ok. 24 godzinach; w przypadku bardzo szczelnych okładzin jak np. linoleum, PCV itp. oraz okładzin drewnianych i parkietu przy wilgotności ≤ 2,0 % wag. (nieogrzewane) lub wilgotności ≤ 1,8 % wag. (ogrzewane)
  • Kruszywo: 0-4 mm
  • W pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Czas użycia: 3-4 godziny
  • Możliwość chodzenia: po ok. 12 godzinach
  • Nadaje się na podłogi ogrzewane
  • Również do nanoszenia pompą
  • Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII
 
 
Licencja:
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS

Certyfikaty:
Uniwersytet Techniczny TUM, Monachium:

- Klasyfikacja CT-C35-F5 zg. z normą PN-EN 13813 po 7 dniach; CT-C40-F6 po 28 dniach
- Wilgotność po 5 dniach ≤ 2 % wag.
 
Dostawa: Palety 1.000 kg (25 kg) 
Worek 25 kg

Zużycie

ok. 18-20 kg/m² na 1 cm grubości warstwy