Pliki do pobrania

Opis produktu

Gotowa, sucha mieszanka, wzbogacona specjalnymi spoiwami i dodatkami, do wytwarzania szybkowiążących i szybko dojrzewających jastrychów cementowych. Klasyfikacja CT-C25-F5 zgodnie z normą PN-EN 13813. Nadaje się do jastrychów ogrzewanych, zespolonych oraz jastrychów na warstwie oddzielającej i warstwie izolacji termicznej. Do układania wszelkiego rodzaju podłogowych materiałów okładzinowych, jak płyty i płytki ceramiczne i z kamienia naturalnego, wykładziny dywanowe i elastyczne. Również jako bezpośrednio użytkowane powierzchnie np. w pomieszczeniach gospodarczych. Możliwość uzyskania dekoracyjnej faktury po szlifowaniu. Bardzo dobre właściwości robocze i wytrzymałościowe dzięki technologii Mikrodur®. Szczególnie do wytwarzania jastrychów, gdy konieczna jest oszczędność czasu lub do pilnych realizacji.

Niska zawartość chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII.    

 • Spełnia wymagania CT-C25-F5-A12
 • Zgodnie z normą PN-EN 13813 
 • Samopoziomujący
 • Do wyrównania powierzchni, optymalny pod płyty wielkoformatowe
 • Już po 24 godzinach możliwość układania okładzin ceramicznych
 • Do wytwarzania jastrychów, gdy konieczna jest oszczędność czasu lub do prac terminowych
 • Doskonały do renowacji i modernizacji
 • Nadaje się na podłogi ogrzewane
 • O bardzo niskim skurczu
 • Również do nanoszenia pompą, efektywne wykorzystanie nawet na dużych budowach
 • Licencja EMICODE® wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisji PLUS
 • W pomieszczeniach 

 

 

Certyfikaty

Licencja: EMICODE wg GEV: EC1PLUS  bardzo niski poziom emisji PLUS    

 

 

Zużycie

19-20 kg/m2  na 1 cm grubości warstwy                                      

1.900-2.000 kg/m2  gotowego jastrychu