Pliki do pobrania

Opis produktu

Dwuskładnikowa,  płynna żywica poliestrowa do trwałego wypełniania rys i pęknięć w jastrychach oraz do wytworzenia zaprawy żywicznej do niewielkich napraw. 

  • W pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Na podłogi
  • Bardzo szybkie utwardzanie
  • Odporna na działanie wody i warunków atmosferycznych
  • O wysokiej wytrzymałości mechanicznej
  • Doskonała przyczepność do metalu i stali  

Dostawa:

karton (6 puszek x 0,5 kg)

1) Podczas transportu i składowania chronić przed mrozem

 

Zużycie

Zużycie w zależności od szorstkości podłoża i metody aplikacji