Pliki do pobrania

Opis produktu

Zmodyfikowana dodatkiem tworzyw sztucznych, gotowa, sucha mieszanka wysokiej jakości spoiw i wyselekcjonowanych kruszyw jako zaprawa do wytwarzania szybkowiążących i szybko dojrzewających jastrychów cementowych. Nie wymaga dodatku piasku. Do wytwarzania jastrychów ogrzewanych, zespolonych, pływających i jastrychów na warstwie oddzielającej. Również jako warstwa użytkowana bezpośrednio. 

 • Klasyfikacja CT-C16-F3 zgodnie z normą PN-EN 13813 po 7 dniach; CT-C25-F4 po 28 dniach.
 • Już po 48-72 godzinach możliwość układania płytek; w przypadku bardzo szczelnych okładzin jak np. linoleum, PVC itd. oraz okładzin drewnianych 
 • i parkietu, możliwość układania przy wilgotności resztkowej ≤ 1,8% wag. 
 • Kruszywo: 0-4 mm
 • W pomieszczeniach i na zewnątrz 
 • Gotowa mieszanka do rozrobienia z wodą 
 • Do wytwarzania jastrychów w przypadku pilnych realizacji i gdy wymagane jest zminimalizowanie czasochłonności 
 • Doskonała do renowacji i napraw 
 • Wysoka ochrona przed ponownym zwilżaniem
 • Grubość warstwy 20-80 mm
 • Również na podłogi ogrzewane
 • Wygrzewanie: po ok. 5 dniach 
 • Także do nanoszenia pompą 
 • Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII  

Forma dostawy

Nr kat.

Forma dostawy

601/25

Worek 25 kg

Certyfikaty

Licencja:
EMICODE® wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS

Zużycie

Zużycie:
19-21 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy; 1900-2100 kg/m3

Zobacz jeszcze te produkty

  • Dybel dylatacyjny do jastrychów - EDD 152*

   Specjalny, elastyczny dybel z trzpieniem ze stali nierdzewnej, pokryty tworzywem sztucznym, do łączenia szczelin przeciwskurczowych i dylatacyjnych w jastrychach na warstwie oddzielającej.