Pliki do pobrania

Opis produktu

Gotowa, sucha mieszanka wysokiej jakości spoiw i wyselekcjonowanych kruszyw, zmodyfikowana dodatkiem tworzyw sztucznych, jako zaprawa do wytwarzania szybkowiążących i szybko dojrzewających jastrychów cementowych. Klasyfikacja CT-C25-F4-A12 zgodnie z normą PN-EN 13813 po 28 dniach. Nie wymaga dodatku piasku. Niska zawartość chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII. Zastosowania Do wytwarzania szybkowiążących i szybko dojrzewających jastrychów ogrzewanych, zespolonych, pływających i jastrychów na warstwie oddzielającej. Szczególnie do prac remontowych, gdy konieczna jest oszczędność czasu lub do prac terminowych.Również do szybkiego osadzania słupków ogrodzeniowych i kotwi oraz murowania i osadzania krawężników. W pomieszczeniach i na zewnątrz. Proporcje mieszania ok. 1,3-1,6 l wody : 25 kg Sopro Rapidur® M8

 • Już po 48-72 godzinach możliwość układania płytek
 • Gotowa mieszanka do rozrobienia z wodą
 • Do wytwarzania jastrychów w przypadku pilnych realizacji i gdy wymagane jest zminimalizowanie czasochłonności
 • Doskonała do renowacji i napraw
 • Również na podłogi ogrzewane
 • Posiada dobre właściwości robocze
 • Także do nanoszenia pompą
 • Grubość warstwy 20-80 mm
 • W pomieszczeniach i na zewnątrz 

Zużycie

19-21 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy; 1900-2100 kg/m3

Zobacz jeszcze te produkty

  • Dyble dylatacyjne do jastrychów - EDD 152

   Specjalny, elastyczny dybel z trzpieniem ze stali nierdzewnej, pokryty tworzywem sztucznym, do łączenia szczelin przeciwskurczowych i dylatacyjnych w jastrychach na warstwie oddzielającej. Jako element zbrojący/dyblowanie łączące do wbudowania w świeży jastrych.