Pliki do pobrania

Opis produktu

Dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, z wypełniaczem polistyrenowym, grubowarstwowa powłoka asfaltowa modyfikowana polimerami (PMBC) zgodna z normą EN 15814 do wykonywania elastycznych, mostkujących rysy uszczelnień budowlanych, do zastosowań zgodnych z normą DIN 18533 cz. 3 w klasach obciążenia wodą W1-E ,W2.1-E2), W3-E2) i W4-E . Również jako zewnętrzne uszczelnienie spoin konstrukcyjnych w nieprzepuszczalnych dla wody budowlach betonowych. Stosowana do klejenia płyt ochronnych, drenażowych i izolacyjnych w obszarach poniżej powierzchni gruntu.

 • Szybkoschnąca
 • Niewielki ubytek grubości warstwy podczas schnięcia
 • Szybko osiąga odporność na deszcz (po ok. 3 – 4  godzinach)1)
 • Optymalna stabilność
 • Czas użycia: 1-2 godziny
 • Do szpachlowania lub natryskiwania Odporna na działanie niskich i wysokich temperatur
 • Do przyklejania płyt drenażowych i izolacyjnych
 • Odporna na działanie powszechnie występujących w obszarze gruntu miejscowych wód, agresywnych dla betonu
 • Szczelna dla radonu
 • W pomieszczeniach i na zewnątrz

1) W zależności od warunków atmosferycznych, siły wiatru, temperatury powietrza i podłoża oraz grubości uszczelnienia czas może ulec zmianie.
2) Wymagane jest zatopienie siatki zbrojącej Sopro KDA 662 w pierwszą warstwę.
**Chronić przed mrozem podczas transportu i składowania.

Forma dostawy

Nr kat.

Forma dostawy

754/30

Pojemnik 30 l (21,7 kg)
Składnik płynny A 26,1 l (15,7 kg) + Składnik proszkowy B (6 kg)

Kalkulator zużycia

Uwaga: Wartości zużycia obliczone przy pomocy kalkulatora mają charakter orientacyjny. Aplikacja niektórych produktów odbywa się w dwóch warstwach.

Zobacz jeszcze te produkty

  • KDG 751 - Podkład gruntujący bitumiczny

   Koncentrat wodorozcieńczalny, nie zawierający rozpuszczalników na bazie emulsji bitumicznej. 

  • KSP 652 - Bitumiczna masa uszczelniająca

   Jednoskładnikowa, szybkoschnąca, nie zawierająca rozpuszczalników, z wypełniaczem polistyrenowym, zmodyfikowana polimerami grubowarstwowa powłoka.