Pliki do pobrania

Opis produktu

Dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, szczelna dla radonu, z wypełniaczem polistyrenowym, grubowarstwowa powłoka asfaltowa modyfikowana polimerami (PMBC) do wykonywania elastycznych, mostkujących rysy uszczelnień powierzchni stykających się z gruntem. Również jako zewnętrzne, pasmowe uszczelnienie spoin konstrukcyjnych pomiędzy elementami budynków, wykonanymi z materiałów nieprzepuszczających wody. Stosowana do klejenia płyt drenażowych i izolacyjnych w obszarach poniżej powierzchni gruntu.  

 • Szybkoschnąca
 • Niewielki ubytek grubości warstwy podczas schnięcia
 • Szybko osiąga odporność na deszcz (po ok. 3 – 4 godzinach)
 • Optymalna stabilność
 • Czas użycia: 1-2 godziny
 • Do szpachlowania lub natryskiwania 
 • Odporna na działanie niskich i wysokich temperatur
 • Do przyklejania płyt drenażowych i izolacyjnych
 • Odporna na działanie powszechnie występujących w obszarze gruntu miejscowych wód, agresywnych dla betonu
 • Szczelna dla radonu

** Chronić przed mrozem podczas transportu i składowania.

Forma dostawy

Nr kat.

Forma dostawy

754/30

Pojemnik 30 l (21,7 kg)
Składnik płynny A 26,1 l (15,7 kg) + Składnik proszkowy B (6 kg)

Kalkulator zużycia

Uwaga: Wartości zużycia obliczone przy pomocy kalkulatora mają charakter orientacyjny. Aplikacja niektórych produktów odbywa się w dwóch warstwach.

Zobacz jeszcze te produkty

  • KDG 751 - Podkład gruntujący bitumiczny

   Koncentrat wodorozcieńczalny, nie zawierający rozpuszczalników na bazie emulsji bitumicznej. 

  • KSP 652 - Bitumiczna masa uszczelniająca

   Jednoskładnikowa, szybkoschnąca, nie zawierająca rozpuszczalników, z wypełniaczem polistyrenowym, zmodyfikowana polimerami grubowarstwowa powłoka.