Pliki do pobrania

Materiały informacyjne

Opis produktu

Cementowa, zawierająca tras, szybkowiążąca zaprawa szczególnie do spoinowania kostki betonowej w obiektach ogrodowych i architektury krajobrazu oraz średnio i wysoko obciążonych okładzin infrastruktury drogowej, a także obszarów obciążonych oddziaływaniem mrozu i soli. Specjalnie dostosowana do właściwości betonowej kostki brukowej (jak np. wytrzymałość, zachowanie się wobec zmiennych temperatur). Do budowania ciągłych struktur, jak np. kanałów odwadniających, ulic, rond komunikacyjnych oraz do wykończenia placów targowych. Do fugowania nawierzchni z kamiennej kostki brukowej zalecamy Sopro PFM.

  • Szerokość spoiny 5-30 mm
  • W pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Wytrzymałość na ściskanie ≥ 35 N/mm²
  • Możliwość wczesnego chodzenia i obciążania
  • Odporna na czyszczenie mechaniczne
  • Odporna na czyszczenie strumieniem wody po ciśnieniem
  • Odporna na mróz i sól stosowaną przy odladzaniu
  • Klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-EN 13888
  • Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2017/0053
  • Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodniez Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

 

 

Kolory

Szary 15
Szary brukowy 13

Proszę pamiętać, że pokazany kolor może odbiegać od koloru utwardzonego materiału.

Forma dostawy

Nr kat.

Kolor

Forma dostawy

612/25
611/25

szary brukowy 13
szary 151)

Worek 25 kg
Worek 25 kg

1) Produkt wytwarzany na indywidualne zamówienie min. 15 ton

Zużycie

Zużycie: 
ok. 1,9 kg na 1 l świeżej zaprawy