Metryka obiektu

Opis obiektu

     

  • Wykonanie posadzek i schodów.
  • Wykonanie łazienk i zapleczy.
  • Wykonanie elewacji z kamieni naturalnych.
  • Zastosowano system układania okładzin na podłożach krytycznych.
  • Zastosowano system uszczelniania pomieszczeń mokrych.
  • Powierzchnia wykonanych prac 2200 m².
  •