Opis obiektu

  • Remont obiektu historycznego.
  • Wykuwanie starych uszkodzonych cegieł, czyszczenie powierzchni zewnętrznych.
  • Wmurowywanie nowych cegieł na zaprawę Sopro KMT 408 na zewnątrz.
  • Wypełnienie spoin fugowych ścian zewnętrznych z cegły przy użyciu zaprawy Sopro TKM 183.
  • Ułożenie okładzin z cegieł ręcznie formowanych przy użyciu kleju Sopro FBK 372 extra wewnątrz pomieszczeń na ścianach
  • Wypełnienie spoin fugowych okładzin z cegieł ręcznie formowanych przy użyciu zaprawy Sopro KMT 408.

Zastosowane produkty