Metryka obiektu

Opis obiektu

   

 • Renowacja siedemnastowiecznego kompleksu pałacowego oraz przekształcenie go w nowoczesny hotel.
 • W procesie renowacji zostały użyte kompletne systemy Sopro. Szczególny nacisk położono na prawidłowe wykonanie łazienek, tarasów oraz basenu.
 • Pierwsza wzmianka o majątku w Wojanowie pojawiła się już w 1281 r. Dobra lenne należały wówczas do Eberharda von Schildau, którego nazwisko, zgodnie z ówczesną tradycją, wiązano z nazwą dóbr rycerskich. Często łączono pierwszych rycerzy Wojanowa ze znanym śląskim rodem von Zedlitz, ale dopiero od połowy XIV w. związki te są jednoznacznie udokumentowane. Wojanów należał do rodu von Zedlitz aż do 1727 roku, z krótką przerwą, na początku XVI w., gdy właścicielem został Anton I Schaff-Gotsch, z innego znakomitego rodu śląskiego. Renesansowy dwór w  Wojanowie wzniósł Nikolas von Zedlitz und Nimmersatt w 1607 r. Niestety, po kilkunastu latach, w czasie wojny trzydziestoletniej, nowa siedziba  rodu została spalona przez wojska szwedzkie. Odbudowanej w 1667 r. przez Christopha von Zedlitz rezydencji nadano nowy, barokowy wystrój.
   
  Od początku XVIII w. dobra rycerskie w Wojanowie często zmieniały właścicieli. Byli nimi patrycjusze jeleniogórscy i nowa arystokracja pruska. W 1831 r. posiadłość nabył Karl Albrecht Ike, radca sądowy Królestwa Pruskiego. To na jego zlecenie pałac gruntownie przebudowano, w modnym wówczas stylu neogotyckim. Przebudowę przypisywano znakomitemu architektowi królewskiemu Karlowi Friedrichowi Schinklowi, ale ostatnio prowadzone badania wskazują raczej na jego uczniów. W wyniku tej przebudowy pałac całkowicie zmienił swoje oblicze. Z warownego dworu, dekorowanego później barokowym kostiumem, przekształcony został w romantyczną rezydencję dworską. Zyskał dodatkowe piętro, a alkierzowe narożne wieże zakończone belwederami, które nadały mu charakterystyczny i unikalny na Śląsku wygląd. Nowe dekoracje nawiązywały do angielskiego gotyku, a wcześniejsze ornamenty inspirowane były manieryzmem niderlandzkim.
   
  W 1839 r. Karl Albrecht Ike przeniósł się do Królestwa Polskiego, gdzie został nobilitowany. Wystawiony na sprzedaż majątek zakupił dla swej córki Luizy Niderlandzkiej król pruski Fryderyk Wilhelm III, który często przebywał w pobliskich Mysłakowicach, swojej letniej rezydencji. Dzięki staraniom pary książęcej obiekt zyskał przepiękny park krajobrazowy. Jego projektantem był znakomity architekt krajobrazu, dyrektor pruskich ogrodów królewskich, Peter Joseph Lenne. Niewielkiej przebudowy romantycznej rezydencji książęcej dokonał uczeń Schinkla, Friedrich August Stuler lub architekt księcia orańskiego Hermann Wentzel. W 1889 roku majątek odziedziczyła córka pary książęcej – Maria zu Wied. Do 1945 r. dobra wojanowskie jeszcze kilkakrotnie zmieniały właścicieli. Podczas II wojny światowej w pałacu mieszkali jeńcy wojenni, którzy pracowali w pobliskiej fabryce papieru w Dąbrowicy. 
   
  Po zakończeniu działań wojennych pałac podzielił los innych śląskich rezydencji. Najpierw został splądrowany, a później był wykorzystywany jako budynek administracyjny powstałego w majątku PGR-u oraz mieszkanie dla robotników rolnych. Nieremontowany, zaniedbany popadł w ruinę. W 1995 r. został zakupiony przez włoską firmę i poddany pracom zabezpieczającym. Nie odzyskał jednak dawnej świetności, a gdy w 2002 strawił go pożar ponownie został wystawiony na sprzedaż.
   
  Od 2004 roku właścicielem obiektu jest Spółka z o.o. „Pałac Wojanów”. Założenie pałacowo-parkowe zostało gruntownie odrestaurowane w latach 2005 -2007. To jedna z największych rewaloryzacji zespołu pałacowego w Polsce w tym dziesięcioleciu. Blask odzyskał bowiem nie tylko dawny renesansowy dwór, ale również wszystkie obiekty dawnego majątku ziemskiego oraz romantyczny park krajobrazowy. Stajnia, spichlerz, oficyna, wozownia, stodoła zmieniły całkowicie swoje pierwotne funkcje. Powstał tu ekskluzywny hotel z częścią konferencyjną i rekreacyjną oferujący ponad 200 miejsc noclegowych o zróżnicowanym standardzie, dwie restauracje, kawiarnię, winiarnię, bar ogrodowy, dwa ogrody restauracyjne i herbaciarnię. Wkrótce powstanie również mini browar. Obiekt wyposażony jest w wiele elementów sportowych i rekreacyjnych, m.in. korty tenisowe, boiska do siatkówki i koszykówki, basen, jacuzzi, sauny, fitness, gabinety odnowy biologicznej, sale ćwiczeń, itp. W parku wybudowano nowe altany i fontannę, założono klomby i od-tworzono historyczne ścieżki i promenady spacerowe.
   
   
  Użycie produktów Sopro
  Remont Pałacu w Wojanowie koło Jeleniej Góry wymagał zastosowania różnych systemów i technologii z uwagi na szeroki zakres prac jak i konieczność zbudowania nowego obiektu - basenu. Nowy obiekt musiał być wykonany zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków nawiązującymi do starej zabudowy.
   
  W starej części pałacu przystosowanej do warunków hotelu systemy Sopro znalazły zastosowanie w łazienkach, na trasach i ciągach komunikacyjnych. Łazienek jest ok. 50. W dwóch łazienkach przy reprezentacyjnych apartamentach na posadzkach ułożone były płyty OSB i dlatego właśnie zaistniała konieczność zastosowania płyt FDP na których została użyta cała technologia łazienkowa. Tam gdzie to było niezbędne zastosowano szpachlę Sopro AMT 468, uszczelnienie Sopro FDF 525, kleje Sopro No.1 400 i Sopro FF 450 (w zależności od wielkości płytek), oraz fugi Sopro Saphir® 5 i 15. Na tarasach po wyprowadzeniu właściwych spadków zastosowany był klej Sopro VF 413 oraz fugi Sopro FL i silikony.
   
  Szczególnie dużo uwagi poświęcono realizacji basenu. W tym celu dobudowany został nowy obiekt w stylu pozostałych, wiekowych obiektów. Niestety, niecka oraz rynny przelewowe basenu były wylane niewłaściwie (po zrobieniu operatów geodezyjnych ścian, nierówności sięgały do 8 - 9 cm). Do wyrównania braków została zastosowana nasza szpachla Sopro RS 462 mieszana z piaskiem i cementem i układana warstwowo. Po dokładnym sprawdzeniu ułożonej szpachli oraz stwierdzeniu braku rys skurczowych, przystąpiono do uszczelniania całości zaprawą Sopro DSF 423 wraz z taśmami na dylatacjach. Płytki mocowane były zaprawą Sopro FF 450, a całość fugowano zaprawą SoproDur® HF 8 oraz Sopro Silikon z zastosowaniem emulsji Sopro UW 025. 
   
  Stały nadzór nad realizacją robót spowodował dobre efekty. Inwestor i Generalny Wykonawca firma CASTELLUM Wrocław współpracuje z Sopro Polska na kolejnych, zabytkowych obiektach. Wykonawcą robót wykończeniowych na tym basenie była firma CERMAG - Construktion z Wrocławia.
 •