Metryka obiektu

Opis obiektu

     

  • Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków Janówek to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków z chemicznym wspomaganiem usuwania związków fosforu oraz pełną gospodarką osadową. Dzięki wybudowaniu WOŚ w dużym stopniu powstrzymana została degradacja środowiska naturalnego, znacznie poprawiła się też czystość wody w Odrze. Zmniejszyła się także ilość zanieczyszczeń kierowanych na pola irygacyjne Osobowice.
  • Przy wykorzystaniu produktów Sopro wykonano prace o łącznej powierzchni ok. 5.000 m2, w tym między innymi: wykonanie zbiorników osadnikowych, wykonanie okładzin z płytek ceramicznych, wykonanie uszczelnień wewnętrznych
  •