Metryka obiektu

Opis obiektu

     

  • Niecka sportowa o wymiarach 12,5 x 25 m i głęb. od 1,35-1,8 m z kompletnym wyposażeniem i dodatkowym zejściem schodowym.
  • Niecka dydaktyczno-rekreacyjna o pow. ok. 90 m², głęb. 0,7-1,1 m.
  • Brodzik dla dzieci o pow. 15 - 20 m², głęb. 0,4 m.
  • Ślizgawka o dł. 60 mb z własną niecką hamowną.
  • Wanny do hydromasażu - 2 szt.
  •  

W dniu 15.05.2004 r. została oddana do użytku kryta pływalnia „OCEANIC” w Tuszynie w całości wykonana w technologii Sopro. Oto parę szczegółów dotyczących prac na poszczególnych etapach.
Po zakończeniu sezonowania niecki żelbetowej przeprowadzona została próba wodna, która trwała dwa tygodnie. Próba wodna dała szczegółowe informacje nt. szczelności niecki żelbetowej oraz pełny obraz rys powstających w konstrukcji pod obciążeniem wodą. Następnym etapem było mechaniczne usunięcie pozostałości mleczka cementowego oraz proces reprofilacji niecki. Cała powierzchnia niecki była sukcesywnie gruntowna emulsją przyczepną do szpachli Sopro HE 449. Następnym etapem było naniesienie szpachli do napraw Sopro RS 462 na wilgotne podłoże zagruntowane emulsją przyczepną do szpachli Sopro HE 449 (metoda „mokre na mokre”).
Ze względu na zróżnicowane wymagania co do grubości warstw reprofilacji zastosowano w przypadku drobnych nierówności (tzw. raków) szpachlę Sopro RS 462 (0-5 mm). Natomiast w przypadkach gdzie nierówności wymagały nałożenia warstwy szpachli w grubościach od 5-40 mm zastosowano szpachlę Sopro RS 462 zmieszaną z ostrym piaskiem 0/2 do 0/4 mm i cementem portlandzkim 32,5 w stosunku objętościowym 1:1:1.
Po przeprowadzeniu procesu reprofilacji przystąpiono do uszczelniania niecki basenowej oraz stref okołobasenowych. Do prac uszczelniających zastosowano dwuskładnikową elastyczną zaprawę uszczelniającą Sopro DSF 423 naniesioną w grubości 2,5 mm. W miejscach krytycznych (połączenia ściana-ściana, ściana-posadzka, przerwy technologiczne), wklejone zostały taśmy uszczelniające Sopro EDB 568. Podobnie postąpiono przy uszczelnieniu dylatacji pomiędzy basenem a plażą. Elementy uzupełniające zostały wklejone na zaprawie uszczelniającej Sopro DSF 423. Analogicznie uczyniono w miejscach przejścia rur, kratek, opraw oświetleniowych. Wklejone zostały uszczelki Sopro EDMW 081 lub EDMB 082.
Po zakończeniu procesu uszczelniania niecki (Sopro DSF 423) oraz stref około basenowych (Sopro DSF 523) przystąpiono do prac okładzinowych, do których zastosowano wysoko elastyczną cienkowarstwową zaprawę klejową Sopro No. 1. Podczas prac okładzinowych wykorzystano „metodę kombinowaną”, tzn. nanoszono zaprawę klejową na podłoże oraz na okładzinę ceramiczną w celu uzyskania pełnego przylegania zaprawy klejowej do spodu okładziny ceramicznej, co jest wymagane na basenach. 
Następnym etapem było fugowanie. Do tego etapu robót zastosowano tytanową zaprawę do fugowania Sopro TF. Miejsca krytyczne (ściana–ściana, ściana–podłoga) oraz dylatacje zostały wypełnione sznurem dylatacyjnym oraz fugą silikonową Sopro SanitärSilicon.
Prace na zapleczu w/w pływalni wykonano także przy pomocy jednego z systemów Sopro, w tym przypadku systemu uszczelniania łazienek.
Po wyrównaniu podłoża, jako warstwę uszczelniającą zastosowano Sopro DSF 523, naturalnie w połączeniu z elementami uzupełniającymi, czyli taśmami uszczelniającymi Sopro EDB 568, oraz uszczelkami Sopro EDMW 081 i Sopro EDMB 082. Do mocowania okładzin w formacie 15 x 15 cm zastosowano elastyczną zaprawę klejową Sopro FF 450. 
Po zakończeniu prac okładzinowych przeprowadzono proces fugowania, do którego zastosowano fugę perłową Sopro Saphir® 5. W miejscach krytycznych zastosowano fugę silikonową Sopro SanitärSilicon.
Reasumując: prace wykonawcze na krytej pływalni „OCEANIC” w Tuszynie zarówno na nieckach basenowych, strefach okołobasenowych, a także w zapleczach basenowych zostały wykonane przy pomocy kompletnych rozwiązań systemowych firmy Sopro, co zapewnia trwałość obiektu podczas eksploatacji.
 
Prace dodatkowe:
Sauna parowa dla ok. 6 osób.
Solarium - 2 szt.
Masaż rehabilitacyjny.
Sauny fińskie - 2 zespoły 4-osobowe z nieckami i natryskami schładzającymi powiązane z ogólnym systemem szatniowym i przejściem z basenu.
 
Funkcje dodatkowe:
Bar - kawiarnia z zapleczem dla ok. 40 osób i widokiem na halę basenową.
Galeria widokowa dla 50 osób.
Szatnie odpowiednie i odpowiadające przepisom i normom dla zaprojektowanego obiektu.
Zaplecze dla osób niepełnosprawnych.
Zapiecze dla instruktorów, ratowników.
Niezbędne pomieszczenie magazynowe.
Zaplecze socjalno-administracyjne w minimalnym zakresie.
Pomieszczenie techniczne i technologiczne.
Uzdatnianie wody basenowej w systemie zamkniętym za pomocą chlorowania z automatycznym systemem dozowania (wspomaganie lampami UV z automatycznym systemem czyszczenia filtrów).
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.
Sanitariaty wyposażone w zawory czasowe.