Metryka obiektu

Opis obiektu

   

 • Remont posadzki zabytkowego kościoła.
 • Materiały do układania płyt kamiennych w kompletnym systemie Sopro.
 • Układanie płyt kamiennych z zastosowaniem rozwiązań systemowych firmy Sopro

  Neogotycki kościół PW. Świętej Trójcy w Bytomiu wybudowany został w roku 1886.
  Tak jak i inne obiekty zabytkowe Śląska ulegał wielu zniszczeniom w trakcie wojen. Również eksploatacja złóż węgla w czasach powojennych doprowadziła do powstania wielu uszkodzeń w konstrukcji tego obiektu.
  W trakcie działań wojennych zniszczeniu uległ dach, sklepienia transeptu, zdemolowano i zniszczono wnętrza kościoła wraz z ołtarzem oraz zniszczeniu uległa posadzka prezbiterium.
  Po wojnie odrestaurowany obiekt ulegał zniszczeniom spowodowanym szkodami górniczymi. Z tego powodu w obiekcie trwały nieustannie prace remontowe, które miały zabezpieczyć świątynię przed dalszymi zniszczeniami.
  Dziś kościół dzięki staraniom miejscowego proboszcza zmienia swój wygląd. 
   
  Remont posadzki kościoła PW. Świętej Trójcy w Bytomiu
   
  Posadzka zabytkowego kościoła w Bytomiu pierwotnie wykonana była z płytek klinkierowych. 
  Działania wojenne i szkody górnicze doprowadziły m.in. do uszkodzenia posadzki. Naprawiano ją poprzez wstawianie plomb  z zaprawy cementowej. Z początkiem 2000 r. podjęto decyzję o naprawie całości posadzki. Niestety wierne odtworzenie uszkodzonych części posadzki było niemożliwe, gdyż producent wspomnianego klinkieru już nie istniał, a na rynku nie można było znaleźć płytek nawet zbliżonych kształtem i wielkością do tych zabudowanych na posadzce w XIX w. Ponadto okładzina klinkierowa, w szczególności w ciągach pieszych, ulegała sukcesywnemu ścieraniu.
  Jedynym rozwiązaniem była wymiana okładziny na nową, bardziej trwałą i nawiązującą swymi walorami estetycznymi do wystroju kościoła.
  Po rozebraniu okładziny klinkierowej okazało się, że podłoże jest bardzo słabe, a ponadto wymaga wzmocnień w związku z oddziaływaniem szkód górniczych.
  Po wykonaniu warstwy konstrukcyjnej posadzki wylano nowe jastrychy z odpowiednimi nacięciami dylatacyjnymi.
  Jako okładzinę wybrano granitowe płyty kamienne w czterech różnych odcieniach. Projekt nowej posadzki wykonał parafianin Adam Szwarc. Jako dostawcę kamienia wybrano firmę Rogala z Przyłęku k/Mielca, która dostarczyła na obiekt następujące kamienie: czarny Impala, czerwony Multicolor Red, różowy Schivakasi oraz Raw Silk.
  Natomiast materiały do układania płyt granitowych dostarczyła firma  Studio Modena z Bytomia, dystrybutor rozwiązań systemowych firmy Sopro. Firma Sopro prócz dostawy materiałów służyła doradztwem technicznym w trakcie robót związanych z układaniem posadzki. 
  Po ocenie podłoża i oględzinach kamienia dostarczonego na obiekt, zaproponowano cały system materiałów gwarantujący prawidłowe funkcjonowanie posadzki.
  Jastrych, który został ułożony na warstwie betonu, wykonano bardzo dokładnie i nie wymagał dodatkowego wyrównania. Dostarczone płyty również były równe tak w formacie, jak i na grubości w związku z powyższym można było zastosować na tym obiekcie metodę cienkowarstwową.
  Roboty rozpoczęto od zagruntowania jastrychu cementowego w celu zredukowania jego chłonności.
  Po wyschnięciu preparatu gruntującego można było przystąpić do układania płyt kamiennych. 
  Kościół w trakcie remontu posadzki był cały czas użytkowany. W tej sytuacji należało dobrać odpowiednie zaprawy szybkowiążące do kamienia naturalnego. Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku okazała się elastyczna, szybkowiążąca, półpłynna zaprawa klejowa na bazie białego cementu z dodatkiem trasu reńskiego Sopro VF 411. 
  Jako fugę zastosowano hydrofobową, elastyczną, szybkowiążącą zaprawę Sopro Saphir® M na bazie białego cementu z trasem reńskim.
  Do wypełniania szczelin dylatacyjnych wykorzystano silikon Sopro MarmorSilicon wraz ze specjalnym sznurem dylatacyjnym Sopro PER 567.
  Całą powierzchnię posadzki zaimpregnowano impregnatem do kamieni naturalnych Sopro MNP 704.

  Dziś wyremontowane wnętrza zabytkowego kościoła podkreślają jego piękno i wzbudzając zachwyt zwiedzających.

 •