• KMB 650

      Grubowarstwowa bitumiczna masa uszczelniająca 1-K

      Jednoskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, z wypełniaczem polistyrenowym, zmodyfikowana polimerami, grubowarstwowa powłoka do wytwarzania elastycznych, mostkujących rysy uszczelnień budowlanych, w zastosowaniach zgodnie z normą DIN 18195 cz. 4,5 i 6 (spiętrzająca się woda infiltracyjna).