Pliki do pobrania

Materiały informacyjne

Pliki do pobrania

Materiały informacyjne

Dyrektywa w sprawie wyposażenia morskiego MED 2014/90/UE

Szanowny Kliencie,

Od 18 września 2016 roku obowiązuje MED 2014/90/EU. Jeżeli produkt Sopro oznaczony znakiem koła sterowego ma być zastosowany w przemyśle okrętowym, konieczne jest przestrzeganie związanych z nim przepisów i posiadanie odpowiednich Deklaracji Zgodności. Dokumenty „Deklaracja zgodności MED” można znaleźć pod linkiem. Deklaracja zgodności poszerzona o numery partii jest dostępna na żądanie.