Sopro - najlepsza chemia budowlana

Sopro w unikalny sposób łączy historycznie rosnący potencjał doświadczenia z ukierunkowaną na przyszłość strategią produktu i marki. Dzięki temu Sopro stało się wiodącym dostawcą chemii budowlanej - nie tylko w Niemczech, ale także w całej Europie. Gwarantowana profesjonalna jakość i wyraźnie mocne zobowiązanie wobec sprzedawców, to dwa bardzo ważne filary naszej filozofii.
Przeczytaj więcej o naszej marce

Jednolita jakość - w kraju i na arenie międzynarodowej

Dla osiągnięcia wytyczonego celu konieczne jest uwzględnienie wszystkich procesów i działań oraz pozyskanie do jego realizacji ogółu pracowników. Niezbędna jest również ciągła kontrola i weryfikacja własnego sposobu myślenia i postępowania oraz nieustanna optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie. Dynamiczny charakter naszego zarządzania jakością obrazuje cykl PDCA (z ang. plan - do - check - act), stojący u jego podstaw.Po podpisaniu deklaracji zobowiązania się stron do certyfikacji grupowej między Sopro Bauchemie GmbH (Niemcy), Sopro Bauchemie GmbH (Austria) oraz Sopro Polska Sp. z o. o ustalono wspólny proces certyfikacji dla wyżej wymienionych spółek. W rezultacie, od marca 2006 roku Sopro Polska Sp. z o. o. posiada wdrożony i udokumentowany system zarządzania jakością zgodny z normą EN ISO 9001. W 2018 roku Sopro Polska Sp. z o.o. uzyskało certyfikat na zgodność z nową normą EN ISO 9001:2015. W celu zagwarantowania Państwu - naszym klientom - niezmiennie wysokiej jakości naszych produktów i usług.
Certyfikat DNV GL dla Sopro Polska Sp. z o.o.
  • Zarządzanie jakością jest mocno zakorzenione w filozofii firmy Sopro. Istotną rzeczą jest to, że zarządzamy jakością w sposób dynamiczny i nie ogranicza się do pojedynczych lokalizacji lub pojedynczych procesów ograniczonych w czasie. Przeciwnie, ma na celu osiągnięcie jednolitego standardu jakości we wszystkich powiązanych komórkach. Dzisiaj i w przyszłości.

Innowacyjne produkty

W Sopro dbamy o to żeby nasze produkty były innowacyjne i wdrażamy najbardziej nowoczesne rozwiązania. 
Zobacz więcej

Ekologia i zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój postrzegamy jako równe i jednoczesne wdrażanie celów środowiskowych, społecznych i gospodarczych.
Zobacz więcej

Kariera w Sopro

W naszych pracowników inwestujemy długoterminowo, doceniając ich wysiłek włożony w budowanie wspólnego sukcesu marki Sopro. Aplikuj
Zobacz więcej

Sopro - europejska marka

W Sopro mamy jasną strategię. Naszym celem jest zawsze pozostać o krok przed konkurencją, aby w przyszłości zachować atrakcyjność dla wyspecjalizowanych sprzedawców i wykonawców. Nasze podejście opiera się na koncepcji, która pozwala nam docierać do wszystkich obszarów rynku międzynarodowego.
Czytaj więcej o Sopro