Skontaktuj się z nami:

Centrala

Sopro Polska sp. z. o.o. 
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
PL 02-146 Warszawa

Mail: biuro(at)sopro.pl 
Telefon: +48 22 335 23 00
Fax: +48 22 335 23 09
REGON 010787216
NIP: 9510042605

 

Zakład Produkcyjny

ul. Przemysłowa 16
26-052, Nowiny
Telefon: 41 346 56 50
Fax: 41 346 58 60
Mail: nowiny(at)sopro.pl 

Dział ds. Obsługi Inwestycji

Region Centrum
kom. 606 987 052

Region Północny Zachód              
kom. 600 396 959

 Region Północny Wschód
kom. 606 145 811

Region Południowy Zachód
kom. 608 632 373 

 Region Południe
kom. 608 759 345

Architektura i Konserwacja Zabytków

Segment Manager ds. Architektury i Konserwacji Zabytków
Telefon: 600 313 861
Mail: architekt(at)sopro.pl

Inspektor Ochrony Danych (RODO)

Informujemy że Inspektorem Ochrony Danych w firmie Sopro jest Pani Ewa Kornacka.
Kontakt we wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: iod(at)sopro.pl

Dział handlowy - Region Północ

SZCZECIN
606755501
698611932
668277106
608632373

GDAŃSK
604501055
600811446
666346753
604441080
600396959

GORZÓW WLKP.
606755501
698611932
668277106
608632373

BYDGOSZCZ
604249665
600811446
666346753
604441080
600396959

TORUŃ
604249665
600811446
666346753
604441080
600396959

Dział handlowy - Region Północny Wschód

BIAŁYSTOK
882120473
606145811
606987052
604470880
604546669
600376774
696964251

OLSZTYN
604501055
600811446
666346753
604441080
600396959

WŁOCŁAWEK
606987057
600811446
666346753
604441080
600396959

Dział handlowy - Region Centrum

WARSZAWA
606766335
606145811
606987052
604470880
604546669
600376774
696964251

KIELCE
604454880
604470880
604546669
600376774
606145811
606987052

LUBLIN
604454880
604470880
604546669
600376774
606145811
606987052

RADOM
604454880
604470880
604546669
600376774
606145811
606987052

Dział handlowy - Region Południe

KRAKÓW
668277213
602500930
668277289
608759345

RZESZÓW
668277157
602500930
668277289
608759345

WROCŁAW
606987096
604441077

TARNÓW
668277213
602500930
668277289
608759345

OPOLE
606987096
604441077

KATOWICE
602500929
604441077

Dział handlowy - Region Południowy Zachód

POZNAŃ
604441090
698611932
668277106
608632373

ZIELONA GÓRA
692426550
698611932
668277106
608632373

ŁÓDŹ
692486824
604441077

LEGNICA
692426550
698611932
668277106
608632373