Polityka prywatności

Oświadczenie dotyczące ochrony danych

1. Podstawowe informacje na temat ochrony danych

Wskazówki ogólne

Poniższe wskazówki mają za zadanie w prosty sposób poinformować Państwa o tym, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzą Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, dzięki którym mogą zostać Państwo zidentyfikowani. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych podaliśmy pod niniejszym tekstem w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych osobowych.

Rejestracja danych na naszej stronie internetowej

 

Kto odpowiada za rejestrację danych na naszej stronie internetowej?

Przetwarzaniem danych na niniejszej stronie zajmuje się operator strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce (impressum).

W jaki sposób rejestrujemy Państwa dane?

Państwa dane są przez nas zbierane m. in. dzięki przekazywanym przez Państwa informacjom. Mogą to być na przykład dane, jakie nam Państwo przekazują za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Pozostałe dane rejestrują nasze systemy IT w sposób automatyczny podczas Państwa odwiedzin naszej strony. Są to przede wszystkim wszelkie dane techniczne (np. rodzaj wyszukiwarki, systemy operacyjne lub godzina wizyty na naszej stronie). Dane te są rejestrowane automatycznie w momencie Państwa wizyty na naszej stronie.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych zbieramy w celu bezbłędnej prezentacji strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa aktywności jako użytkowników.

Jakie mają Państwo prawa w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji na temat pochodzenia, odbiorców i celu zapisywania Państwa danych osobowych. Poza tym mają Państwo prawo do zażądania korekty danych lub do ich zablokowania, czy też usunięcia. W tym celu, a także w innych kwestiach związanych z ochroną danych mogą się Państwo w każdej chwili zwrócić z zapytaniem, przesyłając je na adres podany w stopce. Ponadto przysługuje Państwu prawo do kierowania zażaleń do odpowiednich organów nadzoru.

Narzędzia analizy danych i narzędzia podmiotów zewnętrznych

 

Podczas Państwa odwiedzin naszej strony może być przeprowadzana analiza statystyczna Państwa aktywności. Jest to możliwe głównie za sprawą plików cookies oraz tzw. programów analitycznych. Analiza Państwa aktywności odbywa się z reguły anonimowo; nie ma możliwości przyporządkowania aktywności związanych z odwiedzinami naszych stron do Państwa osoby. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na tego typu analizę lub jej zapobiec poprzez nieużywanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie podano w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych poniżej.

Mogą Państwo nie wyrazić zgody na tego typu analizę. O tym, w jaki sposób można nie wyrażać zgody na tego typu analizę poinformujemy Państwa w ww. oświadczeniu dotyczącym ochrony danych osobowych.

2. Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy niniejszych stron podchodzą do kwestii związanych z ochroną Państwa danych w bardzo poważny sposób. W odniesieniu do Państwa danych osobowych stosujemy zasadę zachowania poufności zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych oraz z niniejszym oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych.

Podczas, gdy odwiedzają Państwo tę stronę internetową, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to wszystkie dane, dzięki którym mogą zostać Państwo zidentyfikowani osobiście. Niniejsze oświadczenie dotyczące danych osobowych stanowi wyjaśnienie, jakie dane osobowe są przez nas zbierane i do czego są wykorzystywane. Z oświadczenia wynika również cel, w jakim się to odbywa.

Pragniemy poinformować, że przekazywanie danych w Internecie (np. w ramach komunikacji drogą elektroniczną) może być obarczone lukami w zakresie bezpieczeństwa danych. Szczelna ochrona danych przed dostępem ze strony osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja na temat jednostki odpowiedzialnej za przetwarzanie danych

Jednostką  odpowiedzialną za przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej jest:

Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Str. 74
65102 Wiesbaden
Tel.: +49 611 1707 0
Faks: +49 611 1707 250
Mail: info(at)sopro.com
Web: www.sopro.com

Podmiotem odpowiedzialnym za ochronę danych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami decyduje o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy mailowe itp.).

Odwołanie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwych jedynie za Państwa jednoznaczną zgodą. W każdej chwili mają Państwo również prawo do wycofania wcześniej udzielonej zgody. W tym celu wystarczy wysłanie nieformalnej wiadomości mailowej. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych opartego na zgodzie wyrażonej przed jej odwołaniem.

Prawo do składania zażaleń w odpowiednich organach nadzorczych

W przypadku naruszania praw związanych z ochroną danych osobowych stronom pokrzywdzonym przysługuje prawo do kierowania zażaleń do odpowiedniego organu nadzorczego. Organem nadzorczym odpowiedzialnym za kwestie związane z ochroną danych jest pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych dla landu, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Listę pełnomocników ochrony danych osobowych oraz dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do umożliwiania przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do umożliwienia przekazywania danych, które są przez nas przetwarzane automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji określonej umowy, sobie lub innym podmiotom w typowym formacie, możliwym do odczytania przez komputer. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazywania danych do innego podmiotu odpowiedzialnego, wówczas dane będą przekazywane jedynie wtedy, gdy będzie to możliwe z technicznego punktu widzenia.

Szyfrowanie SSL wzgl. TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony związanej z przenoszeniem treści poufnych, takich jak na przykład zamówienia lub zapytania ofertowe, jakie przesyłają nam Państwo jako do operatora strony, niniejsza strona wykorzystuje opcję szyfrowania SSL wzgl. TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po zmianie widocznej w wierszu adresowym (zmiana z “http://” na “https://”) oraz po ikonie kłódki, jaka pojawia się w Państwa wierszu adresowym.

Gdy opcja szyfrowania SSL wzgl. TLS jest aktywna, wówczas nie ma możliwości, żeby dane przekazywane nam przez Państwa mogły być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacja na temat danych, blokowanie i wycofywanie danych

W ramach obowiązujących przepisów prawa mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat zapisanych Państwa danych osobowych, ich pochodzenia oraz odbiorców, a także na temat celu przetwarzania danych oraz ew. również do ich korygowania, blokowania oraz usuwania. W tym celu, a także w innych kwestiach związanych z ochroną danych, mogą się Państwo w każdej chwili zwrócić do nas z zapytaniem, przesyłając je na adres podany w stopce.

Brak zgody na wiadomości reklamowe przesyłane drogą elektroniczną

Niniejszym wyklucza się możliwość wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach realizacji obowiązku związanego z umieszczaniem stopki z danymi kontaktowymi w celach związanych z przesyłaniem niepożądanych reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy stron zastrzegają sobie jednoznacznie prawo do podejmowania kroków prawnych w przypadku niepożądanego przesyłania informacji o charakterze reklamowym, np. e-maili zawierających spam.

3. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

Prawnie określony pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

Nasza firma powołała pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

Herr Jürgen Schuler
E-Mail: j.schuler(at)itc-team.de

4. Rejestracja danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe wykorzystują częściowo tzw. pliki cookies. Pliki cookies nie wyrządzają na Państwa komputerze żadnych szkód i nie są zainfekowane wirusami. Pliki cookies pozwalają uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkowników strony oraz sprawiają że oferta ta jest bardziej efektywna i bezpieczna. Pliki cookies to pliki tekstowe o niewielkich rozmiarach, zapisywane na Państwa komputerze oraz w Państwa wyszukiwarce.

Większość z wykorzystywanych przez nas plików cookies to tzw. „sesyjne pliki cookies”. Po zakończeniu Państwa wizyty na naszej stronie zostają one automatycznie usuwane. Pozostałe pliki cookies są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym i pozostają tam tak długo, aż ich Państwo nie usuną. Tego typu pliki cookies pozwalają nam rozpoznać Państwa wyszukiwarkę podczas kolejnej Państwa wizyty na naszej stronie.

Mają Państwo możliwość ustawienia swojej wyszukiwarki w taki sposób, żeby były Państwu przekazywane informacje o używaniu plików cookies i żeby mieli Państwo możliwość decydowania, czy je Państwo akceptują lub czy wykluczają Państwo taką możliwość dla danego przypadku lub też wykluczają ją Państwo generalnie. W przypadku dezaktywacji plików cookies może zostać ograniczona funkcjonalność naszej strony internetowej.

Pliki cookies konieczne w ramach procesów związanych z komunikacją elektroniczną lub związane z udostępnianiem określonych, pożądanych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka zakupowego), będą zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 podpunkt f ustawy o ochronie danych osobowych (niem. DSGVO). Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookies w celu bezbłędnego i optymalnego z punktu widzenia technicznego świadczenia swoich usług. Jeśli będą zapisywane także inne pliki cookies (np. pliki cookies związane z analizą Państwa aktywności w sieci), wówczas będą one przedmiotem osobnych postanowień niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Pliki rejestru zdarzeń (logi)

Dostawca stron zbiera i zapisuje automatycznie informacje w tzw. plikach rejestrów zdarzeń (logach), które są nam przekazywane automatycznie przez Pastwa wyszukiwarkę. Są to następujące informacje:

  • typ i wersja wyszukiwarki
  • stosowany system operacyjny
  • URL referer
  • godzina wejścia na serwer
  • adres IP

Dane te nie są kojarzone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 podpunkt f ustawy o ochronie danych osobowych (niem. DSGVO), na podstawie którego możliwe jest przetwarzanie danych w celu realizacji umów lub działań prowadzonych w ramach czynności przygotowawczych przed podpisaniem umowy

Formularz kontaktowy

Jeśli przekazują nam Państwo swoje zapytania ofertowe przez formularz kontaktowy, wówczas w celu opracowania zapytania oraz na wypadek kolejnych pytań będziemy zapisywać Państwa dane pochodzące z formularza zapytania wraz z przekazanymi w nim danymi kontaktowymi. Danych tych nie przekazujemy kolejnym podmiotom bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych przez Państwa w formularzu kontaktowym będzie się odbywało jedynie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 podpunkt a ustawy o ochronie danych osobowych (niem. DSGVO)). W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania zgody. W tym celu wystarczy wysłanie nieformalnej wiadomości mailowej. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych opartego na zgodzie wyrażonej przed jej odwołaniem.

Wprowadzone przez Państwa do formularza kontaktowego dane pozostaną u nas do momentu, w którym zażądają Państwo od nas ich usunięcia, odwołają zgodę na ich zapisywanie lub ustanie cel związany z ich przechowywaniem (np. po zakończeniu opracowywania Państwa zapytania ofertowego). Nienaruszona w tym zakresie pozostaje konieczność przestrzegania przepisów prawa - w szczególności związanych z terminami przechowywania danych.

Rejestracja na stronie internetowej

Aby wykorzystywać dodatkowe funkcje naszej witryny, mają Państwo możliwość zarejestrowania się na naszej stronie. Wprowadzane przez Państwa w ramach rejestracji dane będą przez nas wykorzystywane jedynie w celach związanych z korzystaniem z danej oferty lub usługi, w związku z którą dokonali Państwo rejestracji. Dane obowiązkowe, o jakie prosimy w ramach procesu rejestracji, należy podawać w pełnym zakresie. W przeciwnym razie rejestracja nie zostanie przeprowadzona.

W przypadku istotnych zmian, np. związanych z zakresem oferty lub w przypadku koniecznych do przeprowadzenia zmian technicznych, o ich wystąpieniu informujemy Państwa, wykorzystując adres mailowy podany przez Państwa w procesie rejestracji.

Przetwarzanie danych wprowadzonych przez Państwa w procesie rejestracji będzie się odbywało na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 podpunkt a ustawy o ochronie danych osobowych (niem. DSGVO)). W każdej chwili mają Państwo również możliwość do wycofania wcześniej udzielonej zgody. W tym celu wystarczy wysłanie nieformalnej wiadomości mailowej. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych opartego na zgodzie wyrażonej przed jej odwołaniem.

Dane zarejestrowane w procesie rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo będą Państwo zarejestrowani na naszej stronie, a po tym okresie będą usuwane. Nienaruszona w tym zakresie pozostaje konieczność przestrzegania ustawowo ustalonych terminów przechowywania danych.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Niniejsza stron wykorzystuje narzędzia analizy sieci web Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tzw. cookies". Są pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze w celu umożliwienia analizy sposobu wykorzystywania przez Państwa strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookies związane ze sposobem wykorzystywania tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA, gdzie są zapisywane.

Zapisywanie plików cookies z Google-Analytics odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 podpunkt f ustawy o ochronie danych osobowych (niem. DSGVO). Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie aktywności użytkownika, która umożliwia mu zarówno optymalizację swojej oferty internetowej, jak i działań reklamowych.

Anonimowe zapisywanie adresu IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimowego zapisywania adresów IP. Dzięki temu adres IP użytkowników Google będzie na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw, które ratyfikowały umowę w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, odpowiednio skracany, zanim zostanie przekazany do USA. Pełen adres IP będzie przekazywany na serwer Google w USA jedynie w wyjątkowych sytuacjach i dopiero tam będzie skracany. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywała te informacje, w celu przeprowadzania analiz związanych z wykorzystywaniem tej strony, w celu sporządzania raportów związanych z odwiedzinami strony oraz w celu świadczenia usług powiązanych na rzecz operatora strony internetowej związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz z Internetu. Adres IP przekazywany przez Google Analytics przez Państwa wyszukiwarkę nie będzie kojarzony z innymi danymi Google.

Browser Plugin

Mają Państwo możliwość zablokowania opcji przechowywania plików cookies w ramach odpowiednich ustawień swojej wyszukiwarki. W takim przypadku użytkownicy są jednak informowani, że nie będą mogli ewentualnie korzystać w pełnym zakresie z wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Ponadto mają Państwo możliwość blokowania rejestracji danych generowanych przez pliki cookies oraz danych związanych ze sposobem wykorzystywania strony internetowej (wraz z adresem IP) przez Google oraz przetwarzania tych danych przez Google. Można to osiągnąć, ściągając i instalując wtyczkę wyszukiwarki znajdującą się pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Brak zgody na rejestrowanie danych

Mają Państwo możliwość zablokowania rejestrowania Państwa danych przez Google Analytics. W tym celu należy kliknąć w poniższy link. Zostaje wygenerowany plik cookie typu opt-out, który będzie blokował rejestrację Państwa danych podczas kolejnych wizyt na tej stronie internetowej: dezaktywacja Google Analytics

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników przez Google Analytics podano w deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych związanych ze zleceniami

Zawarliśmy z firmą Google umowę na przetwarzanie danych związanych ze zleceniami. W ramach wykorzystywania Google Analytics stosujemy się w pełnym zakresie do restrykcyjnych wytycznych niemieckich organów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

6. Newsletter

Dane przekazywane w związku z otrzymywaniem newslettera

Jeśli chcą Państwo otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, wówczas potrzebujemy Państwa adres mailowy oraz informacje, które pozwolą nam zweryfikować, że są Państwo właścicielem podanego adresu, oraz że wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie są przez nas w tym zakresie rejestrowane, chyb że dobrowolnie wyrażą Państwo na to zgodę. Dane te wykorzystujemy jedynie w celach związanych z przesyłaniem żądanych informacji i nie przekazujemy ich podmiotom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych przez Państwa w formularzu w ramach zamawiania newslettera będzie się odbywało jedynie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 podpunkt a ustawy o ochronie danych osobowych (niem. DSGVO)). W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania wcześniej udzielonej zgody na przechowywanie danych i adresu mailowego oraz na ich wykorzystywanie w celu przesyłania newslettera. Mogą to Państwo uczynić, wykorzystując odpowiedni link w newsletterze służący do wycofywania abonamentu na newsletter. Wycofanie newslettera nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych opartego na zgodzie wyrażonej przed wycofaniem zamówienia neslettera.

Dane zapisane przez nas w związku z otrzymywaniem newslettera będą zapisywane do momentu wycofania przez Państwa abonamentu na newsletter, a po rezygnacji z newslettera będą one usuwane. Nie dotyczy to danych, które zostały przez nas zapisane w innych celach (np. adresy mailowe osób, które założyły konto użytkownika na naszej stronie).

CleverReach

Niniejsza strona wykorzystuje usługę CleverReach w ramach rozsyłania newslettera. Dostawcą jest CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach to usługa dzięki której można organizować i analizować przesyłanie newslettera. Dane wprowadzone przez Państwa w związku z abonamentem newslettera (np. adres mailowy) będą przechowywane na serwerach CleverReach w Niemczech wzgl. w Irlandii.

Usługa CleverReach wykorzystywana przez nas w ramach rozsyłania newslettera umożliwia nam analizę aktywności abonentów newslettera. W tym zakresie jest m.in. analiza ilości abonentów, którzy otworzyli wiadomość z nesletterem oraz analiza ilości kliknięć w poszczególne linki znajdujące się w newsletterze. Dzięki funkcji tzw. conversion-tracking można poza tym analizować, czy po kliknięciu w link znajdujący się w newsletterze wystąpiła założona z góry akcja (np. zakup produktu na naszej stronie internetowej). Więcej informacji na temat analiz przeprowadzanych przez CleverReach znajdą Państwo pod linkiem: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Przetwarzanie danych będzie się odbywało na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 podpunkt a ustawy o ochronie danych osobowych (niem. DSGVO)). W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania zgody, poprzez wycofanie swojego zamówienia newslettera. Wycofanie newslettera nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych opartego na zgodzie wyrażonej przed wycofaniem zamówienia newslettera.

Jeśli nie życzą sobie Państwo analizy przeprowadzanej przez CleverReach, wówczas należy wycofać zamówienie newslettera. W tym celu w każdej wiadomości związanej z newsletterem udostępniamy Państwu odpowiedni link. Poza tym mają Państwo możliwość wycofania abonamentu newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Dane zapisane przez nas w związku z otrzymywaniem newslettera będą zapisywane do momentu wycofania przez Państwa abonamentu na newsletter, a po rezygnacji z newslettera będą one usuwane zarówno z naszych serwerów, jak i z serwerów CleverReach. Nie dotyczy to danych, które zostały przez nas zapisane w innych celach (np. adresy mailowe osób, które założyły konto użytkownika na naszej stronie).

Więcej informacji podano w regulaminie dotyczącym ochrony danych osobowych CleverReach, udostępnionym pod linkiem: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Zawarcie umowy na przetwarzanie danych związanych ze zleceniami

Zawarliśmy z CleverReach umowę na przetwarzanie danych związanych ze zleceniami. W ramach wykorzystywania CleverReach stosujemy się w pełnym zakresie do restrykcyjnych wytycznych niemieckich organów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona wykorzystuje wtyczki strony YouTube, której operatorem jest Google. Właścicielem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

Podczas Państwa wizyty na stronie z wtyczką YouTube zostaje nawiązane połączenie z serwerami Youtube. Youtube jest wówczas informowany o tym, jakie strony Państwo odwiedzają.

Gdy są Państwo zalogowani do swojego konta Youtube, wówczas Youtube może skojarzyć Państwa aktywność z Państwa osobistym profilem. Mogą Państwo temu zapobiec poprzez wylogowanie się ze swojego konta na Youtube.

Wykorzystywanie YouTube jest podyktowane chęcią uatrakcyjnienia przekazu naszej oferty internetowej. Odbywa się to zgodnie z art. 6 ust. 1 podpunkt f ustawy o ochronie danych osobowych (niem. DSGVO).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników podano w deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Google Maps

Niniejsza strona korzysta z usług Google Maps za pośrednictwem API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W ramach korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisywanie Państwa adresu IP. Informacje te są z reguły przekazywane na serwer Google w USA, gdzie są zapisywane. Dostawca niniejszej strony internetowej nie ma wpływu na transfer danych.

Wykorzystywanie Google Maps jest podyktowane chęcią uatrakcyjnienia przekazu naszej oferty internetowej oraz ułatwieniem lokalizacji miejsc, o których informujemy na naszej stronie internetowej. Odbywa się to zgodnie z art. 6 ust. 1 podpunkt f ustawy o ochronie danych osobowych (niem. DSGVO).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników podano w deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.