Systemy wykończeniowe do obiektów basenowych to sposób na trwałość i bezpieczeństwo

05.08.2020

Budowa obiektu basenowego jest poważnym przedsięwzięciem budowlanym. Istotne są zarówno walory użytkowe, jak i efekt wizualny. Ponadto źle wykonane prace budowlane generują kosztowne i trudne do usunięcia usterki.

Rynek budowlany oferuje kilka różnych technologii wykończenia powierzchni do obiektów basenowych, jednak wciąż najpopularniejsze są okładziny z płytek ceramicznych. 

Płytki stosuje się zarówno w nieckach kąpielowych, jak i na wszystkich powierzchniach towarzyszących oraz pomocniczych jako okładzinę ścian i podłóg. Zapewniają one łatwość utrzymania czystości, mają zwykle powierzchnię antypoślizgową i charakteryzują się odpornością na ścieranie.

Jednak basen to nie tylko płytki. Zanim rozpocznie się ich montaż, należy wcześniej wykonać szereg nieodzownych prac, do których najlepiej użyć produktów tworzących kompletny system wykończeniowy.

Konstrukcja nośna niecki basenowej jest wykonana z reguły z betonu wodoszczelnego. Jego powierzchnia nie stanowi właściwego podłoża do klejenia płytek i wymaga odpowiedniego przygotowania oraz uszczelnienia. Rolą uszczelnienia jest zapobieżenie przeciekom oraz trwałe zabezpieczenie konstrukcji przed wnikaniem wody. Po przygotowaniu i oczyszczeniu betonu należy zagruntować powierzchnię preparatem Sopro GD 749. Zazwyczaj zachodzi także potrzeba wyrównania ścian i dna (podłóg) oraz stworzenia właściwych spadków: warto do tego celu użyć szpachli wyrównawczej Sopro RAM 3.

Natomiast do uszczelnienia niecki basenowej oraz wszelkich powierzchni towarzyszących i pomocniczych, które mają być obłożone płytkami, można użyć dwóch rodzajów zapraw uszczelniających:

1) na bazie żywic reaktywnych (np. Sopro PU-FD 570/571) – wysokoelastycznych, o najwyższej wytrzymałości i odporności chemicznej; rekomendowanych do zbiorników o szczególnych wymaganiach i dużych obciążeniach chemicznych (np. wodą solankową),

2) cementowych modyfikowanych polimerami (np. Sopro TDS 823, Sopro DSF 523, Sopro DSF 423) – wysokoelastycznych, łatwych  w aplikacji, szybkoschnących, w wersji jedno- lub dwuskładnikowej.

Ponieważ uszczelnienie niecki basenowej jest strategicznym etapem prac, dlatego:

1) Należy nałożyć trzy warstwy zaprawy uszczelniającej tak, aby łączna grubość powłoki uszczelniającej po wyschnięciu spełniała wymagania zawarte w Karcie Technicznej. 

2) Po wyschnięciu powłoki uszczelniającej należy wykonać próbę szczelności (”próbę wodną”), która jest najczęstszą metodą sprawdzenia szczelności, a jej wykonanie i wynik zostaje odnotowany w dzienniku budowy.

Po sprawdzeniu powłoki uszczelniającej można przystąpić do prac okładzinowych. Płytki przykleja się pełnopowierzchniowo, metodą cienkowarstwową (warstwa kleju o grubości od 2 mm do 5 mm). 

Do wyboru jest kilka rodzajów zapraw klejowych: 

a) cementowe normalnie wiążące (np. Sopro No. 1 extra),

b) cementowe szybkowiążące (np. Sopro No 1. 404),

c) na bazie żywic reaktywnych (np. Sopro DBE 500). 

Przy wyborze kleju należy mieć na uwadze wcześniej użyte uszczelnienie oraz rodzaj okładziny. 

Pełne przyleganie kleju do podłoża oraz spodu płytki osiąga się wykonując klejenie metodą kombinowaną. Klejenie płytek wymaga najwyższej staranności, aby uniknąć pustek pod płytkami, które obniżają przyczepność i doprowadzają do odspojeń płytek, ponieważ są miejscem gromadzenia się wody.

Ostatnim etapem prac jest fugowanie. Charakterystyka użytkowa obiektów basenowych zwykle decydowała o wyborze fugi epoksydowej. Jednakże w ofercie Sopro dostępne są wysokowytrzymałe fugi cementowe, które charakteryzują się porównywalną odpornością na stały napór wody, jak i odpornością na ścieranie. 

Taką zaprawą fugową jest Sopro TF+, która ma zarówno wysokie parametry techniczne, jak i walory dekoracyjne. Nie tworzy osadów wapiennych, charakteryzuje się trwałym kolorem, a jej wysoka wytrzymałość na obciążenia i podwyższona odporność na działanie chemikaliów sprawiają, że sprawdza się doskonale w obiektach basenowych.

Sopro Polska od wielu lat oferuje kompletne rozwiązania do obiektów basenowych, które zastosowano w bardzo wielu obiektach tego typu o różnej wielkości w Polsce i w innych krajach. Systemy te tworzone są w oparciu o produkty o różnym zastosowaniu, przeznaczone do szerokiego spektrum prac wykończeniowych, począwszy od przygotowania powierzchni betonu, aż po spoinowanie okładzin ceramicznych. 

Wszystkie produkty Sopro łączą się i wzajemnie uzupełniają, dzięki czemu zrealizowany obiekt jest trwały, estetyczny i bezpieczny dla użytkowników.  Każdy inwestor ma pewność, że basen nie będzie wymagał poprawek, czyli kosztownych przestojów w działaniu.