Sopro – Ecologie en duurzaamheid

Duurzaam handelen: met emissie-arme producten, gezondheidsbevorderende en ecologische projecten. Sopro Bouwchemie toont verantwoordelijkheid voor natuur, milieu en toekomstige generaties.


Duurzaam

Sopro Bouwchemie heeft het thema 'duurzaamheid' stevig verankerd in haar bedrijfsfilosofie. Daarbij zien we 'duurzaamheid' altijd als een gelijkwaardige en gelijktijdige implementatie van milieu-, sociale en economische doelstellingen. Dit omvat milieuvriendelijke, hulpbronnenefficiënte productie en de ontwikkeling van emissie-arme producten en oplossingen. Tegelijkertijd betekent dit efficiënte en kostenbewuste processen in de hele waardeketen.

Essentiële bouwstenen hierbij zijn:

  •  Gebruik van lokale, bij voorkeur emissie-arme en in toenemende mate gerecycleerde grondstoffen
  •  Productie in regionale productiefaciliteiten onder milieuvriendelijke en veilige omstandigheden
  •  Formulering en productie van emissie-arme producten
  •  Voorkeur voor milieuvriendelijke en recycleerbare verpakkingen voor één stof of scheidbare verpakkingen voor meerdere stoffen
  •  Aanbod van grote verpakkingen

Maar het sociale component van duurzaamheid wordt ook systematisch nagestreefd door Sopro. Door deel te nemen aan het project "Gezond bedrijf", creëert Sopro een gezonde omgeving voor de lange termijn.

Sopro Bouwchemie is lid van de Duitse raad voor duurzaam bouwen e. V. (DGNB) en van Minergie® in Zwitserland. Veel Sopro-producten kunnen met succes worden gebruikt in het kader van DGNB-certificeringen voor gebouwen. Als u vragen hebt, neem dan contact met ons op.

 

Maar zelfs binnen de markt wordt duurzaam gecertificeerde constructie steeds belangrijker. De keramische industrie en handel wenden zich tot dit onderwerp met de EUF-initiatieven "Gezond leven, energiebesparing en ontwerpen met keramiek" en krijgen extra profiel. Hier zijn cruciale toekomstmogelijkheden. Sopro Bouwchemie is actief als partner binnen de EUF (European Union of Tile Associations).

 

Sopro is lid van de "Umweltallianz Hessen", die in 2009 werd opgericht door het Hessische ministerie van Milieu, Energie, Landbouw en Consumentenbescherming. Hierbij ondersteunen wij o.a. het verminderen van de uitstoot van klimaatrelevante broeikasgassen en zijn actief betrokken bij de bescherming van het klimaat.

 

Het LEED-certificatiesysteem (Leadership in Energy and Environmental Design) is een beoordelingssysteem voor de classificatie van duurzame gebouwen. Afhankelijk van de klant wordt LEED ook in Duitsland en de rest van de wereld gebruikt. Ook hier scoren de geteste, emissiearme Sopro-producten positief.

Emissie-arm

 

Onze inzet voor duurzaam en ecologisch bouwen wordt aangetoond door hoogwaardige, emissie-arme producten en concrete projecten. Ecologische actie begint bij het formuleren van onze producten. We geven de voorkeur aan grondstoffen die emissies of verontreinigingspotentialen voor mens en milieu aanzienlijk verminderen of volledig uitsluiten.

 

De EMICODE®-classificatie van de GEV (Community Emissions-Controlled Installation Materials, Adhesives and Construction Products, e.V.) geeft hier informatie over. Sopro is een lid van GEV. Met de EMICODE®-dichting EC2, EC1 of EC1PLUS zijn uitstekende installatiematerialen oplosmiddelvrij en met lage emissies. Het EMICODE®-zegel geeft de onschadelijke emissies van de geteste producten na verwerking aan.

 

De geteste producten bieden dus de grootst mogelijke veiligheid voor de menselijke gezondheid door schone ruimtelucht. Regelmatige controles door onafhankelijke deskundigen en testinstituten controleren de gecertificeerde producten op naleving van de grenswaarden.

 

Als klant van Sopro is het mogelijk om met Sopro producten punten te scoren op het gebied van gezondheid, milieu en interieurhygiëne bij het bouwen van nieuwbouw of een modernisering. In bijna elke productgroep bieden wij u emissie-geteste producten - beginnend bij de voorstrijk, dan de afdichting, de egalisatie, de ontkoppelings- en isolatieplaten, de tegellijm tot aan de voeg.

 

 

 

Milieuvriendelijk

 

Sopro Bauchemie heeft zich gecommitteerd aan het leveren van milieuvriendelijke producten en oplossingen, terwijl tegelijkertijd economische en efficiënte processen worden geïnstalleerd. Het feit dat milieuvriendelijkheid, economie en efficiëntie elkaar niet uitsluiten, blijkt uit onze maatregelen in het kader van het ÖKOPROFIT®-initiatief van de deelstaathoofdstad Wiesbaden.

 

Sopro Bauchemie is een meervoudig bekroond "ÖKOPROFIT® - bedrijf" en sinds jaren lid van de "Ökoprofit-Club" van de deelstaathoofdstad Wiesbaden. Deelnemers aan dit geïntegreerde milieutechnologieproject, dat wordt uitgevoerd in meer dan 100 Duitse gemeenten en provincies, nemen maatregelen om de belasting van het milieu te verlichten en kosten te besparen.

 

Sopro Bouwchemie in Wiesbaden overtuigen al jaren met een veelvoud aan maatregelen, die bewijzen dat economisch succes niet ten koste hoeft te gaan van de natuur of de volgende generaties. Integendeel, zelfs het besparen van geld kan worden bereikt met ecologische maatregelen en het zorgvuldig gebruik van beperkte middelen.

 

 

 

Het programma, dat is geïmplementeerd in een breed scala van bedrijfseenheden, heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering van de productie van afval en energie, water en het verbruik van hulpbronnen - en dus aanzienlijke besparingen.

 

Om de energie-efficiëntie te verhogen, heeft Sopro Bouwchemie een energiebeheersysteem geïntroduceerd volgens DIN EN ISO 50 001 en is sinds 2014 gecertificeerd. Sopro heeft zich gecommitteerd aan een efficiënt en duurzaam gebruik van energie. Het doel is om het energieverbruik duurzaam te optimaliseren.

 

  • Duurzaam energiebeheer (vermindering van het elektriciteitsverbruik)
  • Optimalisatie van materiaalefficiëntie (vermindering van het gebruik van hulpbronnen)
  • Vermindering van CO2-uitstoot
  • Consequente afvalpreventie en scheiding