Het Sopro Praktijk Handboek - het standaardwerk voor oplossingscompetentie in de bouw

De Sopro planner heeft zich bewezen als een duidelijk en gebruiksvriendelijk naslagwerk voor architecten, bouwers en vakmensen. Het is een onmisbaar onderdeel geworden van veel planbureaus, is een leidraad voor actie en een basis voor besluitvorming.

De volledig herziene 9de editie die hier wordt gepresenteerd, biedt de branche opnieuw belangrijke, praktische tips en informatie. Het geeft informatie over de huidige technische trends in verband met producten en oplossingen op basis van de laatste stand van onderzoek en ontwikkeling.

Voorbeeld LV-teksten (aanbestedingsteksten)

Onze voorbeeld LV-teksten (aanbestedingsteksten) kunt u hier eenvoudig en gemakkelijk downloaden en gratis gebruiken voor uw offertes.

Download afzonderlijke hoofdstukken als pdf-bestanden

Hoofdstuk 1 - Verschillende afwerkingsmaterialen zeker en vervormingsvrij leggen

De keuze van de juiste tegellijmen is afhankelijk van veel verschillende criteria. Wezenlijke keuze criteria zijn de ondergrond, mogelijke belastingen van verkeer, temperatuurveranderingen en de daardoor veroorzaakte uitzettingen en bewegingen van de gezamenlijke constructie, alsook de tijdsdruk bij de uitvoering.

volgende

Hoofdstuk 2 - Voegmortel voor water- en zuurbelasting, industrie, keramiek en bestratingen

De keuze van de juiste voegmortels is beslissend voor de duurzaamheid van keramische resp. natuursteen bedekkingen. Zij wordt beïnvloed door de belastingen, waar de voegmortel, afhankelijk van het gebruik van het vlak, over een lange periode van tijd schadevrij tegen opgewassen moet zijn

volgende

Hoofdstuk 3 - Afdichtingssystemen met tegels en platen

De bouwverordeningen beschrijven, dat bouwwerken en bouwdelen zo te plannen en uit te voeren zijn, dat er geen schade of onredelijke belastingen ontstaan door water of vocht. Dat betekent, dat de bouwsubstantie door geschikte afdichtingsmaatregelen beschermd moet worden.

volgende

Hoofdstuk 4 - Tegels en platen in de zwembadbouw

Zwembaden zijn zwaar belaste constructies met de meest verschillende vormen en gecompliceerde details. Mechanische belastingen (hydrostatische druk, hoge druk reiniger etc.) alsook belastingen door weersinvloeden en agressieve media (chemische reinigingsmiddelen) resp. in bijzondere gevallen zout- en thermaalwater werken permanent of tijdelijk op de keramiek, voegen en afdichting van deze constructies in.

volgende

Hoofdstuk 5 - Tegels en platen in de sanering van oude gebouwen en op kritische ondergronden

Bij sommige nieuwe gebouwen en in het bijzonder bij bestaande gebouwen (renovatie) treft men altijd weer ondergronden die een gemakkelijke, veilige verlegging van een vloer niet zonder meer mogelijk maken.

volgende

Hoofdstuk 6 - Natuursteen zeker verleggen

Een groot aantal soorten natuursteen van over de gehele wereld (meer dan 6000 steensoorten) worden vandaag de dag aangeboden. De nieuwe bewerkings- en snijtechnieken doen het overige en maken het vandaag de dag mogelijk natuursteenplaten te vervaardigen met een precieze maatvoering in bijna alle formaten en diktes. Vergeleken met keramiek heeft natuursteen ondertussen betaalbare prijzen.

volgende

Hoofdstuk 7 - Dekvloeren en vloerconstructies

Als er dekvloeren / dekvloerconstructies moeten worden gepland en geïnstalleerd, moeten de volgende normen in acht worden genomen.

volgende

Hoofdstuk 8 - Antistatische keramische vloeren

In gebieden, waar met explosiegevaarlijke mengsels, gassen, dampen, nevels of stoffen gewerkt wordt, is het noodzakelijk, speciale voorzorgsmaatregelen te treffen, die de elektrostatische op- en ontlading van de vloer garandeert.

volgende

Hoofdstuk 9 - Tegels en platen in de metaal- en scheepsbouw

Of het nu in de hoog-, diep- of ingenieur bouw is, met één onmisbare en belangrijke bouwstof zal men altijd geconfronteerd worden. Het gaat hier om de grote groep bouwen edelstaal, zonder welke vele constructies niet mogelijk zouden zijn geweest.

volgende

Hoofdstuk 10 - Sanering van hol liggende tegels en dekvloeren

Het schadebeeld van de vorming van holle lagen bij keramiek-, natuursteenbedekkingen en dekvloeren komt in de praktijk niet zelden voor. Dit confronteert het tegelbedrijf en de aannemer in de regel met een kostbare saneringsmaatregel, die meestal in een complete sanering met hoge kosten – nog afgezien van de uitvaltijd – eindigt.

volgende

Hoofdstuk 11 - Ondergronden uitvlakken en nivelleren

Om een optimaal hechtverband van nivelleer- en egalisatiemassa met de ondergrond te verkrijgen, is het zinvol en noodzakelijk, deze voor te behandelen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen zuigende en niet zuigende ondergronden, waarvoor vaak de vereiste voorstrijken zijn.

volgende

Hoofdstuk 12 - Snelbouwsystemen voor de bouw met tijdslimieten

Deadlines als gevolg van geëiste, kortst mogelijke uitvaltijd en vaste openingsdata geven de verwerker vandaag de dag slechts heel weinig tijd voor de uitvoering van zijn werk.

volgende

Hoofdstuk 13 - Bestratingen met de gebonden bouwwijze

De bedekking van straten, wegen en plaatsen met steen- en plaatbedekkingen vormt een van de oudste bouwwijze. Zij wordt ook vandaag de dag nog in veel gebieden van de straten- en wegenbouw gebruikt.

volgende

Hoofdstuk 14 - Kelderafdichting

Betrouwbare bescherming van de bouwsubstantie tegen indringend water en vochtigheid. Dient niet alleen het behoud van de waarde van de woning, maar is ook door de wet bouwverordeningen in Duitsland voorgeschreven.

volgende

Hoofdstuk 15 - Betonsanering

Beton heeft zich door zijn bijzondere eigenschappen op alle gebieden in de bouw gevestigd als een betrouwbare en niet meer weg te denken, belangrijk bouwmateriaal.

volgende