Omschrijving referentie

  • Op dit project is op een “jonge” betonnen ondergrond ruw gekapt graniet verlijmd.
  • Het beton is gestraald om het “storthuidje” en de eventueel aanwezige restanten bekistingolie te verwijderen en daarna voorgestreken met Sopro Voorstrijk GD 749.
  • Omdat het beton de komende maanden nog veel krimp zal hebben is het natuursteen conform de Buttering-Floating Methode verlijmd met Sopro MicroGum® Flexlijm S2 MG 669.
    Deze lijm is inzetbaar op jong beton en cementdekvloeren vanaf > 28 dagen.
  • Een bijkomende reden om voor dit type lijm te kiezen is de geluidsreducerende werking ervan.
  • De voegen zijn open gehouden vanwege het ruwe oppervlak van het natuursteen.