Omschrijving referentie

Betonvloer is eerst geëgaliseerd door derden waarna de tegels zijn aangebracht door van Beek tegelprojecten. Werk is uitgevoerd en opgeleverd in 2020.