Omschrijving referentie

  • Op dit project zijn een aantal Antistatische keramiekvloeren gemaakt. 100 m² aangebracht op een cementdekvloer en 160 m² op de bestaande tegelvloeren.
  • De cementdekvloer is voorgestreken met Sopro Voorstrijk GD 749 en de bestaande tegelvloeren zijn ontvet en voorzien van Sopro Hechtprimer S 673.
  • Om te voorkomen dat er “elektrostatische opladingen” die tot explosie gevaar kunnen leiden is er een raster van koperband (potentieel vereffeningsspoor) aangebracht.
  • Daarna zijn de tegels verlijmd met Sopro No.1 Flexlijm 400 onder toevoeging van Sopro Elektra Geleidedispersie ELD 458.
  • Na droging is het geheel ingevoegd met SoproDur® HF 30 3-30 mm Zwaar belastbaar voegmateriaal welke bestand is tegen hoogdrukreiniging van 190 bar, onder toevoeging van ELD 458.