Omschrijving referentie

Op de schone betonnen constructie is Sopro Hechtbrug Flexibel HSF 748

aangebracht en een nieuwe cementdekvloer aangebracht.

 

Na droging is de vloer voorgetreken met Sopro Voorstrijk GD 749 en de Sopro Afdicht en Ontkoppelingsrol Plus AEB 639 verlijmd met de Sopro Megaflex S2 Turbo MEG 666. 

 

De kimmen zijn waterdicht afgewerkt met Sopro AEB 641 kimafdichtband i.c.m. Sopro Turbo dichtlaag 2-K TDS 823 afgedicht. 

 

Na droging zijn de nieuwe vloertegels conform de Buttering-Floating Methode verlijmd met de Sopro Megaflex S2 Turbo MEG 666.

 

Daarna is het geheel ingevoegd met Sopro TitecVoeg® Plus 1-10 TF +