Omschrijving referentie

Hier is gewerkt aan een buitenterras van 500 m2 met keramische tegels van 45x45  2 cm dik.

Er is gewerkt volgen s 2 systemen. daar waar opbouwhoogte genoeg was, is gewerkt volgens de volgende methode; met de snelcement Rapidur® B5 767 en de RAM 3 454 om afschot creeeren. Vervolgens is er een dichtlaag aangebracht met de TDS 823. Daarna is de drainagemat DRM 653 en de drainagemortel DM 610 verwerkt. Vervolgens zijn de tegels verlijmd met de MEG 666. Het geheel is afgevoegd met de Titecvoeg. Daar waar we geen opbouwhoogte hadden hebben we gewerkt met snelcement en de RAM 3 om afschot te creeeren vervolgens hebben we de afdicht en ontkoppelingsmat 639 verlijmd. De tegels zijn verlijmd met de MEG 665 en de MEG 666 het geheel is afgevoegd met de Titec voeg TF+.