Omschrijving referentie

  • Op dit project is een natuursteen vloer aangebracht van 500 m².
  • Omdat de kerkbanken verlijmd zouden worden op het natuursteen en er niet in de vloer geboord kon worden vanwege het vloerverwarmingssysteem moest de hechtsterkte boven 1.0 N/mm² komen.
  • Voordat de banken gemonteerd werden is er d.m.v. een trekproef geconstateerd dat de toegepaste lijm, Sopro FKM XL 444, een treksterkte had bereikt van 1,9 N/mm², ruim voldoende om de kerkbanken te verlijmen op het natuursteen.
  • De cementdekvloer is voorgestreken met Sopro Voorstrijk GD 749.
  • Na droging is het geheel ingevoegd met Sopro Brillant® 1-10 mm, snelafbindend voegmateriaal geschikt voor zwak-zuigend keramische tegels en natuursteen.