Omschrijving referentie

Bestaande natuursteen moest vervangen worden vanwege schade welke veroorzaakt was door ondeskundige verwerking.

 

De natuursteen en de lijm zijn tot op het beton verwijderd, waarna op de schone betonnen constructie Sopro Hechtbrug Flexibel HSF 748 is aangebracht en ’nat in nat’ een nieuwe cementdekvloer aangebracht.

 

Na droging is de vloer voor gestreken met Sopro Voorstrijk GD 749 en waterdicht afgewerkt met Sopro 638 Gummiafdichtband i.c.m. Sopro Turbo dichtlaag 2-K TDS 823. 

 

Na droging zijn de nieuwe vloertegels conform de Buttering-Floating Methode verlijmd met Sopro Megaflex S2 MEG 665 en de traptreden en dergelijke met  Sopro Megaflex S2 MEG TX 667.

 

Daarna is het geheel ingevoegd met Sopro TitecVoeg® Plus 1-10 TF +