Omschrijving referentie

Betonnen zwembad en perron welke in het werk zijn gestort. Na 3 maanden zijn de tegelzetters gestart met het verwerken van speciaal gefabriceerd handvorm tegels uit Harlingen. Deze zijn te samen met de perron tegels specifiek voor dit project gemaakt. Opbouw is volgens een dichtlaag systeem aangebracht, hier zijn alle ondergronden compleet afgedicht om uitbloei vanuit het betond te reduceren. Tegels op wand en vloer zijn middels een twee componenten lijm verwerkt welke een  gering wateropname vermogen heeft en om schuifspanning op te vangen. Binnen in het bad zijn de tegels gevoegd met de titec voeg op het perron en terras gedeelte zijn de klinkers gevoegd met een tras houdend materiaal.