Productinformatieblad

Product omschrijving

2-componenten, flexibele, met vezels versterkte, cementgebonden dichtlaag. Geschikt voor systeemafdichtingen op balkons, terrassen, douches, wasruimten, toiletgroepen en zwembaden. Voor het afdichten van oude, vastliggende en draagkrachtige betegelde oppervlakken op balkons en terrassen (tegel over tegel). Voor de afwerking van de binnenkant van waterbassins tot 6 m waterdiepte. 

  • Binnen en buiten, wanden en vloeren
  • Afdichting van balkons, loggia en gangen conform DIN 18 531 deel 5 (voldoet aan de belastingsklasse B0 conform ZDB Merkblad)
  • Waterinwerkingsklassen W0-I tot W3-I conform DIN 18 534 (voldoet aan BK A en A0 conform de bouwreglementen en het ZDB Merkblad)
  • Waterinwerkingsklassen W1-B en W2-B conform DIN 18 535 (voldoet aan BK B conform de bouwreglementen
  • Waterdampdoorlatend
  • Met vezels versterkt
  • Rol-, smeer-, strijk- en spuitbaar
  • In een systeem goedgekeurd voor toepassingen in de scheepsbouw
  • Geteste koude flexibiliteit tot -20oC: Klasse CM02P conform DIN EN 14891
  • Chromaatarm conform verordening (EG) Nr. 1907/2006, aanhangsel XVII

1Bij transport en opslag beschermen tegen vorst.

2Conform DIN-Norm is voor het zeker stellen van de minimale droge laagdikte dmin een dikte toeslag noodzakelijk, welke minstens 25 % van dmin moet bedragen.

Levervorm & Best. Nr.

Best.-Nr.Levervorm Stuks/pallet Gewicht pallet
combiverpakking 32 kg:
423-23 zak, poeder component A 24 kg 40 960
423-43 kan, vloeibaar component B 8 kg 60 480

Test certificaten

Duitse testrapporten op aanvraag beschikbaar.

Verbruikscalculator

Let op: Alle berekende waarden zijn benaderingen en zijn afhankelijk van de troffel tand diepte alsook van de vlakheid van het oppervlak.