Productinformatieblad

Product omschrijving

Cementgebonden, trashoudende en snel verhardende voegmortel voor middelmatige tot zware belaste betonsteenbestratingen. CG2 WA volgens DIN EN 13 888. Chromaatarm volgens verordening (EG) Nr. 1907/2006, aanhangsel XVII.

  • voegbreedte 5-30 mm
  • speciaal voor het voegen van betonsteenbestratingen
  • druksterkte ≥ 30 N/mm²
  • bestand tegen borstelmachines
  • geschikt voor hoge druk reiniging
  • vorst- en dooizoutbestendig
  • snel beloop- en belastbaar
  • binnen en buiten
  • vloerenPalett gewicht: 1.000 kg (25 kg)
Zak 25 kg

Verbruikscalculator

Let op: Alle berekende waarden zijn benaderingen en zijn afhankelijk van de troffel tand diepte alsook van de vlakheid van het oppervlak.

voor 1 l verse mortel, bijv. ca. 15 kg poeder per m² bij Betonsteen 10 × 20 cm of 15 × 15 cm met 1 cm voegbreedte en 6 cm voegdiepte