Impressum

Sopro Nederland BV
Kruyderlaan 21 A
3431 BM Nieuwegein
Telefoon +31 30 6050214
Telefax +31 30 6050896
E-Mail: info(at)soprobv.nl

Directeur:
Nico Zeinstra

KvK Utrecht 34253103
BTW-Nr. NL 81.69.61.384.B01

Copyright
© Copyright 2010 Sopro Bauchemie GmbH, Wiesbaden Duitsland. Alle rechten voorbehouden. Alle tekst, beelden, grafieken, geluid, animatie, video’s als ook hun vormgeving vallen onder het octrooirecht en andere wetten ter bescherming van het geesteseigendom.

Merken
Indien niet anders aangegeven, zijn alle op de Sopro Bauchemie Internet-sites genoemde merken wettelijk beschermde warenmerken van Sopro GmbH of daaraan verbonden bedrijven.

Waarborg
Alle informatie van deze internet-site stelt Sopro Bauchemie GmbH zonder garantie of toezegging, (uitgesproken, nog stilzwijgend), ter beschikking. Ook al gaan wij ervan uit, dat de door ons gegeven informatie doeltreffend is, zij evengoed fouten of onnauwkeurigheden kunnen bevatten.

Links naar vreemde Internet-sites
Deze internetsite kan links naar andere sites op het internet bevatten. Deze links dienen het gemakkelijk vinden van informatie op het internet, maar Sopro Bauchemie GmbH overneemt geen enkele verantwoording voor deze gelinkte sites, de inhoud, prestaties of producten, welke door deze sites aangeboden worden.

Vergunning
Indien niet anders vermeld, is het geestelijke eigendom van inhoud en vorm van de Sopro Bauchemie internet-sites van Sopro Bauchemie of andere daaraan verbonden bedrijven. Door deze internet-sites wordt geen toestemming voor het gebruik van het geestelijke eigendom van Sopro Bauchemie gegeven

Waarborguitsluiting

1. Inhoud van de online aanbieding
De auteur geeft geen garantie voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de gegeven informaties. Aansprakelijkheidsaanspraken tegen de auteur, die betrekking hebben op materiële en/of ideële schade, welke door het gebruik of nalatig gebruik van de geboden informatie d.w.z. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie veroorzaakt werden, zijn volledig uitgesloten, mits de auteur geen schuld door opzettelijke of grove fouten na te wijzen valt.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, en niet bindend. De auteur behoud zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de sites, of het totale aanbod zonder aankondiging te veranderen, te wissen, of die openbaarmaking tijdelijk of voor goed van het net te verwijderen.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen op vreemde websites (“Hyperlinks”), welke buiten het verantwoordingsbereik van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen in die gevallen van kracht zijn, indien de auteur van de inhoud op de hoogte is, het hem technisch mogelijk is, en voor hem niet te veel gevergd zou zijn, het benutten in geval van niet door de wet toegestane inhoud te verhinderen.
De auteur verklaard hiermee uitdrukkelijk, dat op het moment van de linkplaatsing geen illegale inhoud op de te verlinkende -sites te herkennen waren. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of de oorspronkelijkheid van de verlinkte/verbonden bladzijden heeft de auteur geen enkele invloed. Daarom neemt hij uitdrukkelijk afstand van alle inhouden van alle verlinkte/verbonden bladzijden, welke na linkplaatsing werden veranderd. Dit gegeven geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, evenzo ook voor vreemde inbreng in, van de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums, linkindex, mailinglijsten en in alle andere vormen van databanken, op welke inhoud externe overschrijvingen mogelijk zijn. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud, en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of nalatig gebruik van dit soort geboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de desbetreffende sites aansprakelijk na welke verwezen werd, niet diegene, die over de link op de desbetreffende openbaarmaking enkel en alleen verwijst

3. Auteurs- en handelsmerkrecht
De auteur streeft ernaar, in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte beelden, grafieken, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten in acht te nemen, en de van hem zelf toegevoegde beelden, grafieken, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten te benutten, of op licentie vrije grafieken, geluidsdocumenten terug te grijpen.
Alle binnen het internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde merken- en goederentekens behoren zonder uitzondering tot de bepalingen van het desbetreffende geldige handelsmerkrecht, en het eigendomsrecht van de desbetreffende ingeschreven eigenaren. Enkel en alleen op grond van het benoemen is er niet van uit te gaan, dat merktekens niet door de rechten van derden beschermd zijn.

4. Gegevensbescherming
Voorzover binnen het internetaanbod de mogelijkheid tot invoering van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mail adressen, namen, adressen) bestaat, zo gebeurdt deze bekendmaking uitsluitend op vrijwillige basis door de gebruiker. Het gebruik en de betaling van alle geboden diensten is- indien technisch mogelijk en aanvaardbaar - ook zonder opgave van deze gegevens, d.w.z. onder opgave van anonieme gegevens, of onder een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van de in het kader van het Impressum of vergelijkbare vermeldingen van openbare contactgegevens zo als postadres, telefoon- en faxnummers, als ook e-mail adressen door derden voor het overzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet toegestaan. Gerechtelijke stappen tegen de verzender van zogenaamde Spam-mail bij overtreding tegen dit verbod, worden zonder meer genomen.

5.Rechtswerkzaamheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting
Deze aansprakelijkheidsuitsluiting is als deel van het internetaanbod te verstaan, van waar uit op deze site verwezen werd. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer, of niet in zijn geheel aan de wettelijke rechtsgrondslagen voldoen, dan blijven de overige delen van het document in hun inhoud en hun geldigheid daarvan onaangetast.

6. Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. 

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.