Productinformatieblad

Verleg advies

Informatiemateriaal

Productinformatieblad

Verleg advies

Informatiemateriaal

Europese bouwproductenverordening (CPR)

Geachte klant,

Sinds 1 juli 2013 vervangt de Bouwproductenverordening (Construction Products Regulation CPR 305/2011) de vorige Bouwproductenrichtlijn (Construction Products Directive - CPD 89/106).

De belangrijkste verandering is ongetwijfeld de invoering van een verplichte Prestatieverklaring „Declaration of Performance“ (DoP) voor elk product met CE-markering in plaats van de vorige conformiteitsverklaring „Declaration of Conformity“.

Fabrikanten zijn verplicht om een prestatieverklaring af te geven die, naast enige andere relevante informatie, de verklaarde prestatiekenmerken van het product bevat met verwijzing naar de geharmoniseerde technische specificatie (geharmoniseerde EN-norm of ETA).

Het belangrijkste doel van de prestatieverklaringen is om klanten en verwerkers in staat te stellen de verschillende producten die op de markt beschikbaar zijn te vergelijken op basis van een set algemene, goed gedefinieerde, meetbare kenmerken. Hiermee kunt u het meest geschikte product selecteren voor uw specifieke vereisten.