Sopro proizvodi – izrađeni u Austriji.

 • Najviša kvaliteta s tradicijom i austrijskim stvaranjem vrijednosti.

  Poduzeće Sopro Bauchemie GmbH osnovano je 1977. g. s tvrtkom Bauchemische Produkte Ges.m.b.H. Od tada se na lokaciji u Feldbachu proizvode gotove suhe mješavine za mortove. Najviši standard kvalitete je, između ostalog, osiguran i zbog internog laboratorija.

  Težimo otvorenom i intenzivnom kontaktu s korisnikom, budući da se jedino na taj način možemo upoznati s posebnih zahtjevima, fleksibilno reagirati na različite potrebe, ponuditi individualna rješenja i stručno  savjetovati korisnike. U okviru našeg savjetodavnog servisa o uporabi naših proizvoda našim korisnicima stoje na raspolaganju neposredno savjetovanje putem telefona, školovanje na licu mjesta ili na gradilištu od strane naših majstora.


Niske emisije

 • Naša težnja dugoročnoj i ekološkoj gradnji dokazuje se visokokvalitetnim proizvodima s niskim emisijama i konkretnim projektima. Ekološko postupanje započinje već odabirom sastojaka naših proizvoda. Prednost dajemo onim sirovinama koje znatno smanjuju emisije ili opterećenje za čovjeka i okoliš ili ih u potpunosti isključuju.


  EMICODE®klasifikacija GEV (Gemeinschaft emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) to dokazuje. Sopro je redovni član GEV. EMICODE®logo dokazuje neškodljive emisije ispitanih proizvoda s obzirom na njihovu preradu. Ta tematika je i u Francuskoj od velike važnosti. Zato naše proizvode šaljemo na ispitivanje sukladno francuskom VOC-propisu. Kao klijent poduzeća SOPRO imate mogućnost da s polaganjem pločica započnete s temeljnim premazom, nastavite s brtvljenjem, masom za izravnavanje, postavljanjem ploča za smanjenje naprezanja i izolacijskih ploča, ljepila za pločice pa sve do fugiranja, te na taj način cijeli posao obavite s ispitanim proizvodima s niskom emisijom.


Trajnost

 • „Održivost“ je riječ koja je čvrsto usidrena u filozofiju poduzeća Sopro Bauchemie. Pritom „održivost“ predstavlja jednako vrijedno i istovremeno ostvarivanje ekoloških, društvenih i ekonomskih ciljeva, sve od ekološki prihvatljive proizvodnje s učinkovitim korištenjem izvora do razvoja proizvoda i rješenja s niskim emisijama. To također predstavlja: učinkovite postupke s učinkovitim upravljanjem troškovima tijekom cjelokupnog procesa stvaranja vrijednosti. Sopro sustavno poštuje društveni aspekt u smislu održivog razvoja. Sudjelovanjem u projektu "Zdravo ljeto" Sopro stvara održivi i zdravi okoliš.

  Kao član njemačke udruge za održivu gradnju (DGNB), poduzeće Sopro Bauchemie mora poštivati ta načela. Brojne Sopro proizvode moguće je uspješno upotrijebiti u smislu održive gradnje sukladno DGNB certifikatima. Proizvodi su razvrstani u razrede kvalitete sukladno DGNB kriterijima „ENV1.2 Rizici za lokalni okoliš“ (Verzija 2015).

  Razred kvalitete 4 je najviši mogući razred. Svaki proizvod klasificiran je prema kriterijima ljestvice (u prilogu 1 navedeni su kriteriji certifikata DGNB) ovisno o njegovoj vrsti.

  Dodatno su neki Sopro proizvodi već opremljeni vlastitim dokazom glede održivosti (NDB) i s primjerkom ekološke deklaracije proizvoda (EPD). Na temelju toga kupac može neposredno utvrditi za koji državni ili međunarodni sustav u smislu održive gradnje u skladu s certifikatima DGNB je moguće upotrijebiti određeni Sopro proizvod.

  Gradnja s certifikatom „održivo“ i na tržištu ima sve veći značaj. Keramička industrija i prodaja keramičkih proizvoda se zbog inicijative EUF-a "Zdrav život, ušteda energije i gradnja s keramičkim proizvodima" sve intenzivnije bavi tom tematikom i dobiva na vrijednosti. Unutar tih nastojanja skrivaju se odlučujuće mogućnosti za budući razvoj. Sopro Bauchemie se kao partner EUF-a (Europski savez strukovnih udruženja s područja polaganja pločica) za to aktivno zauzima.

  Između ostalog, Sopro je član udruženja Umweltallianz Hessen, koje je osnovano 2009. g. od strane Ministarstva za okoliš, energiju, poljoprivredu i zaštitu potrošača Hessen. Tako se Sopro, između ostalog, zauzima za smanjenje ispuštanja stakleničkih plinova te se aktivno uključuje u inicijative za zaštitu klime.


Jednaka kvaliteta – u tuzemstvu i inozemstvu

 • Upravljanje kvalitetom čvrsto je usidreno u filozofiju poduzeća Sopro Bauchemie GmbH. Upravljanje kvalitetom nije statično, već je dinamično, te nije ograničeno samo na pojedine lokacije ili vremenski ograničene postupke. Cilj je ponajprije osiguravanje jedinstvenog standarda kvalitete u svim povezanim poduzećima. Danas i ubuduće.

  Od 1994. godine poduzeće Sopro Bauchemie GmbH je certificirano sukladno normi DIN EN ISO 9001. 2006. godine provedeno je grupno certificiranje upravljanja kvalitetom u kojemu su sudjelovale i podružnice poduzeća Sopro Bauchemie GmbH Austria i Sopro Polska Sp. zo.o. Od 2009. godine poduzeće Sopro Bauchemie GmbH je certificirano i u skladu s revidiranom normom DIN EN ISO 9001:2008. Sve aktivnosti provodimo s ciljem da vama, našim klijentima, konstantno osiguramo jednaku kvalitetu naših proizvoda i usluga.