Sopro Izjava o zaštiti podataka HR

1. Sve što trebate znati o zaštiti osobnih podataka 

Opće informacije

Sljedeće informacije daju jednostavan uvid u ono što se događa s Vašim osobnim podacima kada posjetite našu web stranicu. Osobni podaci su svi podaci pomoću kojih se može utvrditi Vaš identitet. Detaljne informacije na temu zaštite podataka nalaze se u našoj Izjavi o zaštiti osobnih podataka ispod ovog teksta.

Prikupljanje podataka na našoj web stranici 

Tko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovoj web stranici?

Obradu podataka na ovoj web stranici vrši vlasnik web stranice. Njegove podatke za kontakt možete pronaći u impresumu ove web stranice.

Kako prikupljamo Vaše podatke?

Vaše podatke, kao prvo, prikupljamo tako da nam ih sami pružite. To mogu biti, primjerice, podaci koje unesete u obrazac za kontakt.

Ostali podaci prikupljaju se automatski putem naših IT sustava kada posjetite web stranicu. To su prije svega tehnički podaci (npr. internetski preglednik, operativni sustav ili vrijeme posjeta stranice). Prikupljanje ovih podataka vrši se automatski čim pristupite našoj web stranici.

Za što koristimo Vaše podatke?

Dio podataka prikuplja se kako bi se osigurao besprijekoran rad web stranice. Ostali podaci mogu poslužiti za analizu Vašeg korisničkog ponašanja.

Koja su Vaša prava u vezi Vaših osobnih podataka?

U svakom trenutku imate pravo na besplatnu informaciju o porijeklu, primatelju i svrsi Vaših pohranjenih osobnih podataka. Osim toga, imate pravo zahtijevati ispravak, blokadu ili brisanje tih podataka. U tu svrhu, kao i za dodatna pitanja o zaštiti podataka, možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku na adresu navedenu u impresumu. Osim toga, imate pravo uložiti žalbu nadležnom nadzornom tijelu.

Alati za analizu i alati trećih strana

Vaše se ponašanje pri posjeti naše web stranice može statistički analizirati. To se uglavnom odvija pomoću kolačića i takozvanih programa za analizu. Analiza Vašeg ponašanja pri surfanju u pravilu je anonimna; ponašanje pri surfanju ne može se pratiti unatrag. Možete se protiviti ovoj analizi ili ju spriječiti ne upotrebljavajući određene alate. Detaljne informacije možete pronaći u Izjavi o zaštiti osobnih podataka u nastavku. Možete uložiti prigovor protiv ove analize. Informacije o mogućnostima prigovora dati ćemo Vam u ovoj Izjavi o zašiti osobnih podataka.

Trajanje pohrane podataka

Pravna osnova obrade podataka jest čl. 6. st 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naši interesi u obradi podataka su prije svega funkcionalnost i sigurnost web stranice, istraživanje načina na koji posjetitelji koriste web stranicu i pojednostavljivanje korištenja web stranice. Osim ako nije izričito navedeno, osobne podatke pohranjujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno da bismo ispunili svrhu.

Pravo na prijenos podataka

Imate pravo, Vaše osobne podatke koje ste nam ustupili, primiti u strukturiranom, upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i bez našeg sprječavanja te podatke proslijediti drugom voditelju obrade, ako se pod 1. obrada temelji na dozvoli prema čl. 6. st. 1. t. a GDPR ili čl. 9. st. 2. t. a GDPR ili na ugovoru u skladu s čl. 6. st. 1. t. b GDPR i pod 2. obrada podataka vrši automatskim postupkom. Pri ostvarivanju prava na prijenos podataka prema st. 1. imate pravo zatražiti da mi automatski proslijedimo podatke drugom voditelju obrade ako je to tehnički izvedivo.

Svrha

Osim toga, obrađujemo podatke iz ugovora (npr. predmet ugovora, trajanje, kategorija klijenta), podatke o plaćanju (npr. bankovne podatke, povijest plaćanja) naših klijenata, interesenata i poslovnih partnera u svrhu pružanja ugovornih usluga, korisničkih usluga i brige o klijentima, marketinga, oglašavanja i istraživanja tržišta.

2. Opće informacije i obavezne informacije

Zaštita osobnih podataka

Vlasnici ovih stranica ozbiljno shvaćaju zaštitu Vaših osobnih podataka. S Vašim osobnim podacima postupamo povjerljivo i u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom Izjavom o zaštiti osobnih podataka.

Kada koristite ovu web stranicu, prikupit će se razni osobni podaci. Osobni podaci su podaci kojima se može utvrditi Vaš identitet. Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka pojašnjava koje podatke prikupljamo i za što ih upotrebljavamo. Također pojašnjava kako i za koju svrhu to se događa.

Napominjemo da prijenos podataka na internetu (npr. komunikacija putem e-pošte) može imati sigurnosne propuste. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana nije moguća.

Informacija o voditelju obrade podataka

Društvo koje vodi obradu podataka na ovoj web stranici jest:

Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Str. 74
65102 Wiesbaden
Tel.: +49 611 1707 0
Fax: +49 611 1707 250
Mail: info(at)sopro.com
Web: www.sopro.com

Voditelj obrade jest fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka (npr. imena, adrese e-pošte i dr.) 

Opoziv privole za obradu osobnih podataka

Mnogi postupci obrade podataka mogući su samo uz Vašu izričitu privolu. U bilo kojem trenutku možete opozvati već danu privolu. Dovoljno je da nam pošaljete neformalnu poruku putem e-pošte. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njenog povlačenja.

Pravo na žalbu nadležnom nadzornom tijelu

U slučaju kršenja propisa o zaštiti podataka, dotična osoba ima pravo žalbe nadležnom nadzornom tijelu. Nadležno nadzorno tijelo za pitanja zaštite podataka jest službenik za zaštitu podataka savezne države u kojoj se nalazi sjedište našeg poduzeća. Popis službenika za zaštitu podataka i njihove podatke za kontakt možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Pravo na prijenos podataka

Podatke koje mi automatski obrađujemo na temelju Vaše privole ili pri ispunjenju ugovora ovlašteni ste primiti ili proslijediti trećim stranama u upotrebljivom i strojno čitljivom formatu. Ako zatražite izravni prijenos podataka drugom voditelju obrade, to će biti učinjeno samo ako je tehnički izvedivo.

SSL/TLS protokoli

Ova web stranica iz sigurnosnih razloga i za zaštitu prijenosa povjerljivih sadržaja, kao što su narudžbe ili zahtjevi koje šaljete nama kao vlasnicima web stranice, koristi SSL ili TLS kriptografske protokole. Šifriranu vezu možete prepoznati po promjeni iz "http://" u "https://" te simbolu zaključavanja u prostoru za adresu u pregledniku.

Ako je omogućen SSL ili TLS protokol, podaci koje ste nam poslali ne mogu čitati treće strane.

Informacija, blokada, brisanje

U okviru važećih zakonskih odredbi u svakom trenutku imate pravo na besplatnu informaciju o porijeklu, primatelju i svrsi Vaših pohranjenih osobnih podataka te eventualno zahtijevati ispravak, blokadu ili brisanje tih podataka. U tu svrhu, kao i za dodatna pitanja o zaštiti podataka, možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku na adresu navedenu u impresumu.

Protivljenje reklamnoj e-pošti

Protivimo se uporabi podataka za kontakt koje smo dužni objaviti u impresumu za slanje neželjenih reklamnih i informativnih materijala. Vlasnici stranica zadržavaju pravo poduzimanja pravnih radnji u slučaju neželjenog slanja reklamnih materijala, na primjer putem neželjene e-pošte.

3. Službenik za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka imenovan na temelju Zakona 

U našem poduzeću imenovali smo službenika za zaštitu osobnih podataka.

SiCom AG
Nordring 53-55
63843 Niedernberg
Telefon: +49-6028-406434-0
Telefax: +49-6028-406434-20
E-Mail: info(at)sicom-ag.de
Website: www.sicom-ag.de

4. Prikupljanje podataka na našoj web stranici

 

Kolačići

Internetske stranice djelomično koriste takozvane kolačiće. Kolačići ne štete Vašem računalu i ne sadrže viruse. Kolačići služe kako bi naša ponuda bila preglednija, učinkovitija i sigurnija. Kolačići su male tekstualne datoteke koje su pohranjene na Vašem računalu i u Vašem pregledniku.

Većina kolačića koje upotrebljavamo su tzv. "sesijski kolačići". Oni se automatski brišu kraju Vašeg posjeta web stranici. Ostali kolačići ostaju pohranjeni na Vašem uređaju dok ih ne izbrišete. Ti kolačići nam omogućuju prepoznati Vaš preglednik sljedeći put kada posjetite našu web stranicu.

Možete postaviti svoj preglednik tako da budete obaviješteni o postavljanju kolačića i omogućiti kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, isključiti prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili ih općenito isključiti te aktivirati automatsko brisanje kolačića prilikom zatvaranja preglednika. Onemogućavanje kolačića može ograničiti funkcionalnost ove web stranice.

Kolačići koji su potrebni za provođenje elektroničkog komunikacijskog procesa ili za osiguravanje određenih funkcija koje želite koristiti (npr. funkcija košarice za kupnju) pohranjuju se na temelju članka 6. stavka 1. t. f GDPR. Vlasnik web stranica ima legitiman interes za pohranu kolačića za tehnički ispravno i optimizirano pružanje svojih usluga. Ako su pohranjeni drugi kolačići (kao što su kolačići za analizu Vašeg ponašanja pri surfanju), o njima će se zasebno govoriti u ovoj Izjavi o zaštiti osobnih podataka.

Server log datoteke

Pružatelj web stranica automatski prikuplja i pohranjuje informacije u tzv. server log datoteke koje Vaš preglednik automatski prosljeđuje nama. To su:

  • vrsta / verzija preglednika,
  • korišteni operativni sustav,
  • referrer-URL (prethodno posjećena stranica),
  • naziv pristupnog računala
  • vrijeme pristupa poslužitelju
  • IP adresa

Navedeni podaci neće se dovoditi u vezu s drugim izvorima podataka.

Obrada podataka odvija se na temelju čl. 6. st. 1. t. f GDPR koji odobrava obradu podataka za ispunjenje ugovora ili predugovornih mjera.

Obrazac za kontakt

Ako nam pošaljete upit putem obrasca za kontakt, Vaši podaci iz obrazaca za upit, uključujući podatke za kontakt koji ste tamo dali pohranit će se u svrhu obrade Vašeg upita i za slučaj eventualnih naknadnih upita. Te podatke ne prosljeđujemo bez Vaše privole.

Obrada podataka upisanih u obrazac za kontakt stoga se temelji isključivo na Vašoj privoli (čl. 6. st. 1. t. a GDPR). Svoju privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku. Dovoljno je da nam pošaljete neformalnu poruku putem e-pošte. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njenog povlačenja.

Podaci koje navedete u obrascu za kontakt ostaju kod nas sve dok od nas ne zatražite njihovo brisanje, opozovete svoju privolu za pohranu ili pohrana Vaših podataka više nema svrhe (na primjer, nakon obrade Vašeg upita). Obvezne zakonske odredbe - osobito rokovi za pohranu podataka - ostaju nepromijenjene.

Registracija na ovoj web stranici

Možete se registrirati na našoj web stranici kako biste mogli koristiti dodatne značajke na web stranici. Podatke koje pritom unesete koristimo samo za svrhu korištenja odgovarajuće ponude ili usluge za koju ste se registrirali. Obavezni podaci potrebni za registraciju moraju se dati u cijelosti, inače ćemo odbiti registraciju.

Za važne izmjene, kao što su opseg ponude ili nužne tehničke promjene, koristimo adresu e-pošte naznačenu tijekom registracije kako bismo vas obavijestili tim putem.

Obrada podataka danih tijekom registracije temelji se isključivo na Vašoj privoli (čl. 6. st. 1. t. a GDPR). Svoju privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku. Dovoljno je da nam pošaljete neformalnu poruku putem e-pošte. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njenog povlačenja.

Podaci koje prikupimo pri registraciji ostaju pohranjeni kod nas dokle god ste registrirani na našoj stranici te se u konačnici brišu. Zakonom propisani rokovi za pohranu podataka ostaju nepromijenjeni.

Ocjenjivanje geopodata

Ocjenjivanje geopodataka se koristi za prikazivanje sadržaja koji su prilagođeni pojedinim državama. Geopodaci se ne spremaju.

5. Alati za analizu i oglašavanje

Google Analytics

Ova web stranica koristi funkcije usluge za web analizu Google Analytics. Davatelj usluga je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD.

Google Analytics upotrebljava takozvane "kolačiće". To su tekstualne datoteke koje su pohranjene na Vašem računalu i koje omogućuju analizu korištenja web stranice. Informacije o Vašem korištenju ove web stranice koje generira kolačić u pravilu se šalju Googleovom poslužitelju u SAD-u i tamo pohranjuju.

Kolačići usluge Google Analytics pohranjuju se na temelju čl. 6. st. 1. t. f GDPR. Vlasnik web mjesta ima legitiman interes za analizu ponašanja korisnika kako bi optimizirao web stranicu i oglašavanje.

Anonimizacija IP adrese

Na ovoj web stranici aktivirali smo funkciju anonimizacije IP adrese. Kao rezultat toga, Google će skratiti Vašu IP adresu u državama članicama Europske unije ili državama ugovornicama Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru prije prijenosa u SAD. Samo će se u iznimnim slučajevima Googleovom poslužitelju u SAD poslati puna IP adresa i tamo će se skratiti. Po ovlaštenju vlasnika ove web stranice, Google će koristiti ove informacije kako bi analizirao Vašu upotrebu web stranice, sastavljao izvješća o aktivnostima na web stranici te vlasniku web stranice pružio druge usluge vezane uz korištenje web stranice i korištenje interneta. IP adresa koja je poslana s Vašeg preglednika u okviru usluge Google Analytics neće se dovoditi u vezu s drugim Googleovim podacima.

Plugin-ovi za preglednik

Možete spriječiti pohranu kolačića odgovarajućom postavkom u Vašem pregledniku; međutim, imajte na umu da u tom slučaju možda nećete moći u potpunosti koristiti sve značajke ove web stranice. Osim toga, možete spriječiti prikupljanje Googleovih podataka koje generira kolačić i povezane s Vašim korištenjem web stranice (uključujući vašu IP adresu), kao i obradu tih podataka od strane Googlea preuzimanjem i instaliranjem plugin-a za preglednik putem poveznice: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Protivljenje prikupljanju podataka

Klikom na sljedeću poveznicu možete spriječiti prikupljanje Vaših podataka putem usluge Google Analytics. Biti će postavljen tzv. opt-out kolačić koji sprječava prikupljanje Vaših podataka pri budućim posjetima ove web stranice: <a href="javascript:gaOptout();">Google Analytics deaktivieren</a>.

Više informacija o obradi korisničkih podataka na usluzi Google Analytics potražite u Googleovoj Izjavi o zaštiti osobnih podataka:Google Analytics deaktivieren.

Obrada podataka po nalogu

 

Sklopili smo Ugovor o obradi podataka po nalogu s Googleom te u potpunosti primjenjujemo stroga pravila njemačkih tijela za zaštitu osobnih podataka pri korištenju usluge Google Analytics.

6. Newsletter

Podaci za newsletter

Ako želite primati newsletter ponuđen na web stranici, potrebna nam je Vaša adresa e-pošte, kao i informacije koje nam omogućuju da potvrdimo da ste vlasnik navedene adrese e-pošte i da pristajete primati newsletter. Drugi podaci se ne prikupljaju ili se prikupljaju samo na dobrovoljnoj osnovi. Te podatke koristimo isključivo za slanje traženih informacija i ne prosljeđujemo ih trećim stranama.

Obrada podataka unesenih u obrazac za prijavu na newsletter provodi se isključivo na temelju Vaše privole (čl. 6. st. 1. t. a GDPR). Dana privola za pohranu podataka, adresa e-pošte kao i njihovo korištenje za slanje newslettera mogu se opozvati u bilo kojem trenutku i to putem poveznice za odjavu u newsletteru. Opoziv ne utječe na zakonitost već provedene obrade podataka.

Podaci koji su kod nas pohranjeni u svrhu primanja newslettera biti će pohranjeni kod nas do odjave pretplate na newsletter te nakon toga obrisani. Podaci koji su kod nas pohranjeni u druge svrhe (npr. adrese e-pošte za člansko područje) se ne diraju.

CleverReach

Ova web stranica koristi CleverReach za slanje newslettera. Pružatelj usluga je CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach je usluga s kojom se može organizirati i analizirati isporuka newslettera. Podaci koje ste unijeli u svrhu primanja newslettera (npr. adresa e-pošte) bit će pohranjeni na poslužiteljima CleverReacha u Njemačkoj ili Irskoj.

Naši newsletter poslani putem CleverReacha omogućavaju nam analizu ponašanja primatelja newslettera. Pritom je, između ostalog, moguće analizirati koliko je primatelja otvorilo newsletter i koliko je često otvorena pojedinačna poveznica u newsletteru. Pomoću tzv. praćenja konverzije moguće je i analizirati je li nakon klika na poveznicu u newsletter učinjena prethodno definirana akcija (npr. kupnja proizvoda na našoj web stranici). Za više informacija o analizi podataka putem CleverReach newslettera posjetite:<a href="https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/" target="_blank">https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/</a>.

Obrada podataka temelji se na Vašoj privoli (čl. 6. st. 1. t. a GDPR). Svoju privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku tako da otkažete pretplatu na newsletter. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njenog povlačenja.

Ako ne želite analizu putem CleverReacha, morate otkazati pretplatu na newsletter. Za to se u svakom newsletter nalazi odgovarajuća poveznica. Osim toga, pretplatu na newsletter možete otkazati i direktno na web stranici. 

Podaci koji su kod nas pohranjeni u svrhu primanja newslettera biti će pohranjeni kod nas do odjave s newslettera te nakon toga obrisani s naših poslužitelja kao i s poslužitelja CleverReacha. Podaci koji su kod nas pohranjeni u druge svrhe (npr. adrese e-pošte za člansko područje) se ne diraju.

Za više informacija pročitajte Pravila o zaštiti osobnih podataka CleverReacha na:<a href="https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/" target="_blank">https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/</a>.

Sklapanje Ugovora o obradi podataka po nalogu

Sklopili smo Ugovor o obradi podataka po nalogu s CleverReachom te u potpunosti primjenjujemo stroga pravila njemačkih tijela za zaštitu osobnih podataka pri korištenju usluge CleverReach.

7. Plugin-ovi i alati 

YouTube

Naša web stranica koristi plugin-ove web stranice YouTube koju vodi Google. Vlasnik stranica je 

YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

Kada posjetite jednu od naših stranica s YouTube plugin-om, bit ćete povezani s YouTube poslužiteljima. Poslužitelju usluge YouTube priopćit će se koje ste naše stranice posjetili.

Ako ste prijavljeni na svoj YouTube račun, omogućit ćete usluzi YouTube izravno povezivanje Vašeg pregledavanja s Vašim osobnim profilom. To možete spriječiti tako da se odjavite s računa usluge YouTube.

Usluga YouTube koristi se u svrhu atraktivnog prikaza naše online ponude. To predstavlja legitiman interes u smislu čl. 6. st. 1. t. f GDPR.

Dodatne informacije o obradi korisničkih podataka potražite u Izjavi o zaštiti podataka usluge YouTube: <a href="https://www.google.de/intl/de/policies/privacy" target="_blank">https://www.google.de/intl/de/policies/privacy</a>.

Google Maps

Ova stranica koristi putem API-ja uslugu digitalnih karata Google Maps. Pružatelj usluge je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Za korištenje značajki usluge Google Maps potrebno je pohraniti Vašu IP adresu. Te se informacije u pravilu prenose na Googleov poslužitelj u SAD i tamo pohranjuju. Poslužitelj ove stranice nema utjecaja na ovaj prijenos podataka.

Usluga Google Maps koristi se u svrhu atraktivnog prikaza naše online ponude te radi lakšeg lociranja mjesta koje smo naveli na web stranici. To predstavlja legitiman interes u smislu čl. 6. st. 1. t. f GDPR.

Više informacija o obradi korisničkih podataka potražite u Googleovoj Izjavi o zaštiti osobnih podataka: www.google.de/intl/de/policies/privacy/

8. Društvene mreže

Održavamo fan stranice unutar različitih društvenih mreža i platformi s ciljem komuniciranja s tamo aktivnim klijentima, zainteresiranim osobama i korisnicima te informiranja o našim uslugama.

Istaknuli smo da se pritom vaši osobni podaci mogu obrađivati izvan Europske unije, što može biti rizično (npr. u provedbi vaših prava prema europskim / njemačkim zakonima).

Podaci korisnika obično se obrađuju u svrhu istraživanja tržišta i oglašavanja. Analitički se profili tako primjerice mogu izraditi iz obrasca ponašanja i rezultirajućih interesa korisnika. Ovi se analitički profili mogu upotrijebiti, na primjer, za postavljanje oglasa unutar i izvan platformi koji su navodno u skladu s interesima korisnika. U tu se svrhu kolačići obično pohranjuju na računalima korisnika, u kojima se pohranjuju ponašanje i interesi korisnika. Nadalje, u analitičkim profilima podaci se mogu pohranjivati neovisno o uređajima koje upotrebljavaju korisnici (posebno ako su korisnici članovi odgovarajućih platformi i prijavljeni na njih).

Obrada osobnih podataka korisnika temelji se na našim legitimnim interesima u učinkovitom informiranju korisnika i komunikaciji s korisnicima u skladu s. čl. 6. st. 1. lit. f. GDPR-a. Ako su pružatelji usluga zatražili pristanak korisnika za obradu podataka (tj. njihovo odobrenje npr. označavanjem potvrdnog okvira ili potvrdom na gumb), tada je pravna osnova obrade čl. 6. st. 1. lit. a., čl. 7. GDPR-a.

Daljnje informacije o obradi vaših osobnih podataka, kao i mogućnostima protivljenja, možete pronaći na navedenim poveznicama dotičnog pružatelja. Utvrđivanje informacija i drugih prava nositelja podataka mogu se isto tako odvijati suprotno pružateljima usluga, a imaju samo izravan pristup podacima korisnika i odgovarajuće informacije. Naravno, dostupni smo za pitanja i podršku ako vam je potrebna pomoć. Pružatelj usluga:

Facebook
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska Izjava o zaštiti podataka: www.facebook.com/about/privacy/ Opt-out: www.facebook.com/settings i www.youronlinechoices.com Privacy Shield: www.privacyshield.gov/participant.