Yhtenäinen laatu – kansallisesti ja kansainvälisesti

  • Laadunhallinta on ankkuroitu kiinteästi Sopro Bauchemie GmbH:n yritysfilosofiaan. Tämä laadunhallinta ei ole muuttumatonta vaan dynaamista toimintaa. Se ei koske ainoastaan yksittäisiä toimipaikkoja tai määräaikaisia ajanjaksoja. Sen tavoitteena on pikemminkin saavuttaa yhtenäinen laatustandardi kaikissa sidosyrityksissä. Tänään ja tulevaisuudessa.

 

Tätä varten kaikki prosessit, menettelyt ja työntekijät on sisällytettävä toimintaan, ja se edellyttää oman ajattelun ja toiminnan jatkuvaa tarkistamista ja muuttamista sekä kaikkien liiketoimintaprosessien jatkuvaa optimointia.

Laadunhallinnan dynaamista luonnetta havainnollistaa sen perustana oleva PDCA-sykli (suunnittele/toteuta/tarkista/toimi -menetelmä). Sopro Bauchemie GmbH:llä on ollut vuodesta 1994 lähtien DIN EN ISO 9001 sertifiointi. Vuonna 2006 toteutettiin laadunvalvonnan matriisitodistus, johon myös tytäryhtiöt Sopro Bauchemie GmbH Itävalta ja Sopro Polska Sp. z o. o. liittyivät.

Vuodesta 2018 alkaen Sopro Bauchemie GmbH:llä on ollut myös uudistettu DIN EN ISO 9001:2015 sertifiointi. Tavoitteena on taata asiakkaillemme jatkuvasti tuotteiden ja palveluiden korkea laatu.


AEO – valtuutettu taloudellinen toimija (Authorized Economic Operator)

Sopro Bauchemie GmbH on "valtuutettu taloudellinen toimija” ja siten turvallinen kumppani kansainvälisessä toimitusketjussa valmistajalta loppukäyttäjälle.

Toimivaltainen päätullitoimipaikka myöntää valtuutetun taloudellisen toimijan aseman hakemuksesta. Se on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa eikä sillä ole määräaikaa. Tämän aseman myöntäminen edellyttää laajaa ja tarkkaa luotettavuuden, vakavaraisuuden, säännösten noudattamisen ja tiettyjen turvallisuusstandardien noudattamisen testausta. Yrityksiä, joilla on AEO-asema, pidetään erityisen luotettavina ja luotettavina.

Sopro Bauchemie on saanut kattavimman, tulliyksinkertaistuksia sekä vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevan AEO-todistuksen (AEO F).

Vastuullinen toiminta – ekologista ja taloudellista

Ympäristösertifikaatti yhdistää luonnonsuojelun ja talouden. Taloudellinen menestys ei saa tulla ympäristön kustannuksella. Kustannusten vähentäminen konkreettisilla ekologisilla toimenpiteillä – Sopro Bauchemie GmbH on sitoutunut tähän filosofiaan ja tukee sulautetun ympäristötekniikan projektia.

Kuulumme Wiesbadenin Ecoprofit-järjestöön ja ympäristöohjelmamme sisältää nyt 98 toimenpidettä monilla eri aloilla. Tämän kaiken tavoitteena on vähentää merkittävästi energian, veden ja luonnonvarojen kulutusta sekä tuotetun jätteen määrää. Esimerkiksi vuodesta 2005 lähtien olemme pystyneet optimoimaan energiankulutustamme niin paljon, että olemme vähentäneet vuotuisia hiilidioksidipäästöjämme1 600 asukkaan kaupungin verran.

Hankkeen kokonaisvaltainen menestys ja siitä juontuvat toimenpiteet kannustavat meitä Ecoprofit-järejstön jäsenenä jatkamaan tätä prosessia myös tulevaisuudessa.

Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että Sopro-tuotteet ovat aina viimeisimmän tiedon ja kehitystason mukaisia ja että tuotejärjestelmämme ovat täydellisesti yhteensopivia. Ne täyttävät tietysti myös tiukimmatkin vaatimukset. Tämän osoittavat paitsi säännölliset sisäiset tutkimukset ja jatkuva laadunvalvonta myös ulkopuoliset testitodistukset tunnustetuilta testauslaitoksilta, kuten Münchenin tekninen yliopisto, Säurefliesner-Vereinigung e.V. Großburgwedel tai ETA-Danmark, joka myöntää eurooppalaiset tekniset hyväksynnät.

Ulkopuoliset testitodistukset vahvistavat esimerkiksi ohuen pohjan kiinnityslaastin eurooppalaisen standardin mukaiset C- ja S-luokitukset sekä kiinnityslaastimme saaman "joustolaasti"-laatumerkin. Näin käyttäjälle taataan aina korkeatasoinen käsittelymukavuus ja erinomainen tuotteiden laatu.

Sopro‘s No.1 S1 kiinnityslaasti on saanut lukuisia testitodistuksia monilta ulkopuolisilta laitoksilta:

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä

  • Järjestelmäkomponentit ETAG 022 osan 1 mukaisesti ETA nro 13/0155 sekä ETAG 022 osan 2 mukaisesti ETA nro 13/0154


TFI-instituutti Aachen

  • EC1PLUS R erittäin vähäpäästöinenPLUS GEV:n EMICODEn mukaan


BG-Verkehr (Saksan kuljetus- ja liikennetalousyhdistys)

  • Hyväksyntä laivanrakennusteollisuuden järjestelmäosaksi: Sopro EPG 522, Sopro QS 507, Sopro PU-FD 570/571, Sopro QS 511 ja Sopro TFb: MED-lupa N:o 118.316 (seinä) ja 124.115 (lattia), USCG-lupa N:o 164.112/EC0736/118.316 (seinä) ja164.117/EC0736/124.115 (lattia)


Münchenin tekninen yliopisto

  • DIN-standardi EN 12 004:C2 TE S1. Yleinen rakennustarkastustodistus (abP) järjestelmälle, jossa mukana Sopro DSF 423, Sopro DSF 523, Sopro DSF 623, Sopro TDS 823, Sopro GD 749 ja muut Sopro-komponentit. Yleinen rakennustarkastustodistus (abP) järjestelmälle, jossa mukana Sopro PU-FD 570/571, Sopro EPG 522 ja muut Sopro-komponentit


Konsortio SFV e.V. Großburgwedel

  • Yleinen rakennustarkastustodistus (abP) järjestelmälle, jossa mukana Sopro FDF 525/527, Sopro GD 749 ja muut Sopro-komponentit Aineenkoetuslaitos, Dresden Palokäyttäytymisluokka A1/A1fl