Test Title

Vastuullinen toiminta – ekologista ja taloudellista

Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että Sopro-tuotteet ovat aina viimeisimmän tiedon ja kehitystason mukaisia ja että tuotejärjestelmämme ovat täydellisesti yhteensopivia. Ne täyttävät tietysti myös tiukimmatkin vaatimukset. Tämän osoittavat paitsi säännölliset sisäiset tutkimukset ja jatkuva laadunvalvonta myös ulkopuoliset testitodistukset tunnustetuilta testauslaitoksilta, kuten Münchenin tekninen yliopisto, Säurefliesner-Vereinigung e.V. Großburgwedel tai ETA-Danmark, joka myöntää eurooppalaiset tekniset hyväksynnät. Ulkopuoliset testitodistukset vahvistavat esimerkiksi ohuen pohjan kiinnityslaastin eurooppalaisen standardin mukaiset C- ja S-luokitukset sekä kiinnityslaastimme saaman "joustolaasti"-laatumerkin. Näin käyttäjälle taataan aina korkeatasoinen käsittelymukavuus ja erinomainen tuotteiden laatu.

Yhtenäinen laatu – kansallisesti ja kansainvälisesti

Tätä varten kaikki prosessit, menettelyt ja työntekijät on sisällytettävä toimintaan, ja se edellyttää oman ajattelun ja toiminnan jatkuvaa tarkistamista ja muuttamista sekä kaikkien liiketoimintaprosessien jatkuvaa optimointia. Laadunhallinnan dynaamista luonnetta havainnollistaa sen perustana oleva PDCA-sykli (suunnittele/toteuta/tarkista/toimi -menetelmä). Sopro Bauchemie GmbH:llä on ollut vuodesta 1994 lähtien DIN EN ISO 9001 sertifiointi. Vuonna 2006 toteutettiin laadunvalvonnan matriisitodistus, johon myös tytäryhtiöt Sopro Bauchemie GmbH Itävalta ja Sopro Polska Sp. z o. o. liittyivät. Vuodesta 2018 alkaen Sopro Bauchemie GmbH:llä on ollut myös uudistettu DIN EN ISO 9001:2015 sertifiointi. Tavoitteena on taata asiakkaillemme jatkuvasti tuotteiden ja palveluiden korkea laatu.
Yhtiö
  • Laadunhallinta on ankkuroitu kiinteästi Sopro Bauchemie GmbH:n yritysfilosofiaan. Tämä laadunhallinta ei ole muuttumatonta vaan dynaamista toimintaa. Se ei koske ainoastaan yksittäisiä toimipaikkoja tai määräaikaisia ajanjaksoja. Sen tavoitteena on pikemminkin saavuttaa yhtenäinen laatustandardi kaikissa sidosyrityksissä. Tänään ja tulevaisuudessa.

Sopro International

Soprolla on selkeä strategia. Tavoitteenamme on pysyä aina askeleen edellä kilpailijoita, jotta tuotteemme houkuttelevat erikoisliikkeitä ja käyttäjiä jatkuvasti. Myös kansainvälinen toimintamme perustuu tähän menestykselliseen toimintamalliin. Koska olemme sijoittautuneet ympäri Eurooppaa, voimme osallistua tärkeiden eurooppalaisten markkinoiden kasvuun ja vahvistaa markkina-asemaamme.
Sopro International