tuotteen datalehti

materiaali

tuotteen datalehti

materiaali

EU:n rakennustuoteasetus (CPR)

Hyvä asiakas,

rakennustuoteasetus (Construction Products Regulation CPR 305/2011) on 1. heinäkuuta 2013 lähtien korvannut aiemman rakennustuotedirektiivin (Construction Products Directive - CPD 89/106).

Tärkein muutos on ehdottomasti kaikkia CE-merkittyjä tuotteita koskevan pakollisen suoritustasoilmoituksen (Declaration of Performance, DoP) käyttöönotto aiemman vaatimustenmukaisuusvakuutuksen (Declaration of Conformity) sijasta.
Valmistaja on velvollinen laatimaan suoritustasoilmoituksen, joka sisältää kaikkien tarvittavien tietojen lisäksi tuotteen ilmoitetut ominaisuudet ja viittauksen sen yhdenmukaistettuun tekniseen eritelmään (yhdenmukaistettu standardi tai eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA).

Suoritustasoilmoitusten päätavoite on antaa asiakkaille ja pakkaustoimittajille mahdollisuus vertailla erilaisia markkinoilla saatavilla olevia tuotteita yleisten, selkeästi määriteltyjen ja mitattavissa olevien ominaisuuksien pohjalta. Näin asiakas voi valita omiin tarpeisiinsa parhaiten sopivan tuotteen.