SOPRO Politika ochrany osobních údajů

1. Přehled ochrany údajů

Všeobecné

Následující text uvádí jednoduchý přehled o tom, co se stane s Vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní informace jsou jakékoli údaje, kterými byste mohli být osobně identifikováni. Podrobné informace o ochraně údajů naleznete v níže uvedených zásadách ochrany osobních údajů.

Sběr dat na našich webových stránkách 

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto stránkách?

Údaje shromážděné na této webové stránce zpracovává provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje operátora najdete na požadovaném právním upozornění.

Jak shromažďujeme údaje?

Některé údaje se shromažďují, když nám je poskytnete. Mohly by to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní data jsou automaticky shromažďována našimi systémy IT při návštěvě webových stránek. Tato data jsou především technická data, například prohlížeč a operační systém, který používáte, nebo využijete při přístupu na stránku. Tato data se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

Na co používáme Vaše údaje?

Část údajů se shromažďuje, aby se zajistilo řádné fungování webových stránek. Jiné údaje lze použít k analýze toho, jak návštěvníci stránky využívají.

Jaká práva máte ohledně vašich údajů?

Máte vždy právo požadovat bezplatně informace o uložených datech, původu, příjemcům a účelu jejich sběru. Máte také právo požadovat, aby byla opravena, zablokována nebo smazána. Pokud máte další otázky týkající se ochrany soukromí a ochrany osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním upozornění. Můžete také samozřejmě podat stížnost příslušným regulačním orgánům.

Analytika a nástroje třetích stran

Při návštěvě našeho webu mohou být provedeny statistické analýzy Vašeho surfování. K tomu dochází především pomocí souborů cookies a analýzy. Analýza chování surfování je obvykle anonymní, tj. z těchto dat Vás nebudeme moci identifikovat. Tuto analýzu můžete napadnout nebo ji zabránit tím, že nepoužíváte určité nástroje. Podrobné informace naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

K této analýze můžete vznést námitky. Níže Vás budeme informovat o tom, jak využít možnosti v tomto ohledu.

Doba ukládání dat:

Právním základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Mezi naše zájmy v oblasti zpracování dat patří zejména zajištění provozu a bezpečnosti webových stránek, zkoumání způsobu, jakým návštěvníci využívají webové stránky, a zjednodušení používání webových stránek. Není-li výslovně uvedeno, ukládáme osobní údaje pouze tak dlouho, dokud je to nezbytné pro splnění sledovaných cílů.

Právo na přenositelnost dat:

Máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje jiné osobě bez omezení od nás za předpokladu, že 1. je zpracování založeno na základě souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a 2. zpracování automatizovanými prostředky. Při výkonu Vašeho práva na přenositelnost dat v souladu s odstavcem 1 máte právo na to, aby naše osobní údaje byly přímo zasílány jinému, pokud je to technicky možné.

Účel:

Kromě toho zpracováváme - smluvní údaje (např. Smlouva, termín, kategorie zákazníků). - podrobnosti o platbách (např. Bankovní údaje, historie plateb) od našich zákazníků, potenciálních zákazníků a obchodních partnerů za účelem poskytování smluvních služeb, péče o služby a zákazníky, marketing, reklamu a průzkum trhu.

2. Obecné  informace a povinné informace

Ochrana dat

Provozovatelé této webové stránky brali ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Používáte-li tyto webové stránky, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní informace jsou jakékoli údaje, podle kterých byste mohli být osobně identifikováni. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme, a které používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme, že údaje přenášené prostřednictvím internetu (například prostřednictvím e-mailové komunikace) mohou být předmětem narušení bezpečnosti. Úplná ochrana dat z přístupu třetích stran není možná.

Oznámení týkající se strany zodpovědné za tuto webovou stránku

Strana odpovědná za zpracování údajů na této webové stránce je:

Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Str. 74
65102 Wiesbaden
Tel.: +49 611 1707 0
Fax: +49 611 1707 250
Mail: info(at)sopro.com
Web: www.sopro.com

Zodpovědnou osobou je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (Stanislav Březina, s.brezina@bs-pro.cz.).

Zrušení Vašeho souhlasu se zpracováním vašich dat

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s Vaším výslovným souhlasem. Souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Neformální e-mail, který tuto žádost podá, je dostačující. Data zpracovaná před přijetím vašeho požadavku mohou být i nadále legálně zpracovávána.

Právo podávat stížnosti regulačním orgánům

Pokud došlo k porušení právních předpisů v oblasti ochrany údajů, může dotčená osoba podat stížnost příslušným regulačním orgánům. Příslušným regulačním orgánem v záležitostech souvisejících s právními předpisy týkajícími se ochrany údajů je úředník ochrany údajů německého státu, v němž má naše společnost sídlo. Seznam úředníků ochrany údajů a jejich kontaktních údajů naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost dat

Máte právo obdržet data, která zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo na základě plnění smlouvy automaticky doručené Vám nebo třetí osobě ve standardním, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jinému odpovědnému subjektu, bude to možné pouze v technicky proveditelné míře.

Šifrování SSL nebo TLS

Tato stránka využívá šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou například dotazy, které nám zasíláte jako provozovatele webu. Šifrované připojení rozpoznáte v řádku adresy prohlížeče, pokud se změní z "http: //" na "https: //" a ikona zámku se zobrazí v pruhu adresy vašeho prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáte, nelze číst třetími stranami.

Informace, blokování, odstranění

Jak to umožňují zákony, máte právo kdykoli získat bezplatné informacemi o jakýchkoli Vašich osobních údajích, které jsou námi uloženy, jakož i jejich původu, příjemci a účelu, pro který byly zpracovány. Máte také právo tyto údaje opravit, zablokovat nebo odstranit. Pokud máte další otázky k tématu osobních údajů, můžete se kdykoli obrátit na adresu uvedenou v právním upozornění.

Zasílání propagačních e-mailů

Tímto výslovně zakazujeme používání kontaktních údajů, zveřejněných v souvislosti s požadavky na právní upozornění, týkající se zasílání propagačních a informačních materiálů, které nejsou výslovně požadovány. Provozovatel webových stránek si vyhrazuje právo podniknout konkrétní právní kroky v případě, že jsou přijaty nevyžádané reklamní materiály, jako například spam.

3. Úředník pro ochranu údajů

Statutární úředník pro ochranu údajů

Pro naši společnost jsme jmenovali pracovníka ochrany údajů.

Herr Jürgen Schuler
E-Mail: j.schuler(at)itc-team.de

4. Sběr dat na našich webových stránkách

Cookies

Některé z našich webových stránek používají cookies. Soubory cookies nepoškodí váš počítač a neobsahují žádné viry. Soubory cookies pomáhají učinit naše webové stránky uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači a uložené v prohlížeči.

Většina souborů cookies, které používáme, jsou tzv. "Session cookies". Po návštěvě se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookies zůstanou v paměti přístroje, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookies umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příštím navštívení webu.

Prohlížeč můžete nakonfigurovat, aby vás informoval o používání souborů cookies, abyste mohli případ od případu rozhodnout, zda chcete cookies přijmout nebo odmítnout. Případně může být váš prohlížeč nakonfigurován tak, aby automaticky přijímal soubory cookies za určitých podmínek, nebo je vždy odmítl, nebo automatické mazání souborů cookies při zavírání prohlížeče. Zakázání souborů cookies může omezit funkčnost tohoto webu.

Cookies, které jsou nezbytné pro umožnění elektronické komunikace nebo pro poskytování určitých funkcí, které chcete používat (např. Nákupní košík), jsou uloženy podle čl. 6 odst. 1 písm. F DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o ukládání souborů cookies, aby byla zajištěna optimální služba bez technických chyb. Jsou-li uloženy i jiné soubory cookies (například ty, které se používají k analýze vašeho chování surfování), budou se s nimi zacházet samostatně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel webových stránek automaticky sbírá a ukládá informace, které váš prohlížeč automaticky předává nám v "souborech protokolu serverů". Ty jsou:

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • URL odkazujícího uživatele
  • Název hostitele přístupového počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nebudou spojena s údaji z jiných zdrojů.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO, který umožňuje zpracování údajů k plnění smlouvy nebo předběžných opatření ke smlouvě.

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, shromáždíme údaje uvedené ve formuláři, včetně poskytnutých kontaktních údajů, abychom odpověděli na Vaše otázky a případné následné otázky. Tyto informace nesdílíme bez Vašeho svolení.

Všechny údaje, které zadáte do kontaktní formuláře, tedy zpracujeme pouze s Vaším souhlasem podle článku. 6 odst. 1 písm. A) DSGVO. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Neformální e-mail, který tuto žádost podá, je dostačující. Data zpracovaná před přijetím vašeho požadavku mohou být i nadále legálně zpracovávána.

Zadané údaje uchováme ve formuláři kontaktů, dokud nepožádáte o jejich odstranění, zrušíte souhlas s jejich ukládáním nebo pokud účel úložiště již nebude (např. Po splnění vaší žádosti). Veškerá povinná ustanovení právních předpisů, zejména ustanovení o povinných lhůtách uchovávání údajů, zůstávají tímto ustanovením nedotčena.

Registrace na těchto stránkách

Můžete se zaregistrovat na našich webových stránkách, abyste získali přístup k dalším funkcím zde nabízeným. Vstupní údaje budou použity pouze pro účely použití příslušného webu nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné informace požadované při registraci musí být poskytnuty v plném rozsahu. Jinak odmítneme Vaši registraci.

Abychom Vás informovali o důležitých změnách, jako jsou změny v rámci našeho webu nebo technické změny, použijeme e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

Data poskytnutá při registraci zpracujeme pouze na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. A) DSGVO. Souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Neformální e-mail, který tuto žádost podá, je dostačující. Data zpracovaná před přijetím vašeho požadavku mohou být i nadále legálně zpracovávána.

Budeme i nadále ukládat data shromážděná při registraci, dokud zůstanete registrováni na našich webových stránkách. Zákonná doba uchovávání zůstává nedotčena.

Vyhodnocení geodat

vyhodnocení geodat se provádí za účelem zobrazení specifického obsahu dle zemí, geodata se neukládají.

5. Analytika a reklama

Google Analytics

Na této webové stránce používá službu Google Analytics, webovou analytickou službu. Je provozován společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv. "Cookies". Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webu. Informace generované cookies o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam.

Cookies Google Analytics jsou uloženy na základě článku. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů s cílem optimalizovat jak jeho webové stránky, tak i jejich inzerci.

Anonymní IP

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymní IP. Vaši IP adresu zkrátí společnost Google v rámci Evropské unie nebo jiných stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru před přenosem do Spojených států. Pouze ve výjimečných případech je úplná adresa IP odeslána na server Google v USA a zkrácena. Společnost Google tyto informace použije jménem provozovatele těchto webových stránek k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webu a k poskytnutí dalších služeb týkajících se činnosti webových stránek a používání internetu pro provozovatele webových stránek. Adresa IP přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s žádnými dalšími údaji, které má společnost Google k dispozici.

Prohlížečový plugin

Můžete zabránit uložení těchto souborů cookies výběrem příslušných nastavení v prohlížeči. Rádi bychom však poukázali na to, že to může znamenat, že nebudete moci využívat plnou funkčnost těchto stránek. Můžete také zabránit předávání údajů generovaných soubory cookies o Vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracovávání těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Odmítání sběru dat

Sběru dat můžete pomocí služby Google Analytics zabránit klepnutím na následující odkaz. Vypnutí cookies bude nastaveno, aby zabránilo shromažďování Vašich dat při budoucích návštěvách na tomto webu: <a href="javascript:gaOptout();"> Zakázat službu Google Analytics </a>.

Další informace o tom, jak služba Google Analytics zpracovává uživatelská data, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: Google Analytics deaktivieren.

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Externí zpracování dat

Do služby Google jsme uzavřeli smlouvu o outsourcingu zpracování dat a při používání služby Google Analytics plně plnili přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů.

6. Newsletter

Newsletter

Pokud chcete dostávat náš informační newsletter, požadujeme platnou e-mailovou adresu a informace, které nám umožňují ověřit, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy a souhlasíte s tím, abyste dostali tento informační newsletteru. Žádné další údaje nejsou shromažďovány nebo jsou shromažďovány pouze ty předané dobrovolně. Tyto údaje používáme pouze k odeslání požadovaných informací a zamezujeme jejich předání třetím osobám.

Všechny údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, tedy zpracujeme pouze s Vaším souhlasem podle článku. 6 odst. 1 písm. A) DSGVO. Odmítnutí souhlasu s ukládáním vašich dat a e-mailové adresy a jejich použití pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, např. prostřednictvím odkazu "odhlásit se" v informačním newsletteru. Data zpracovaná před přijetím Vašeho požadavku mohou být i nadále legálně zpracovávána.

Údaje poskytnuté při registraci do informačního newsletteru budou použity k distribuci informačního newsletteru, dokud zrušíte zasílání při vymazání uvedených údajů. Data, která jsme uložili pro jiné účely (např. E-mailové adresy pro oblast členů), zůstávají nedotčeny.

CleverReach

Tento web používá službu CleverReach k zasílání informačních newsletteru. Dodavatel je CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach je služba, která organizuje a analyzuje distribuci informačních bulletinů. Údaje, které poskytnete (například Vaši e-mailovou adresu), abyste si mohli objednat náš informační newsletter, budou uloženy na serverech společnosti CleverReach v Německu.

Odesláním našich informačních newsletteru pomocí nástroje CleverReach, nám umožňuje analyzovat chování příjemců zpravodaje. Mimo jiné zjistíme, kolik příjemců otevřelo e-mail obsahující informační bulletin a jak často jsou na ně kliknuty různé odkazy. Pomocí sledování konverzí můžeme také analyzovat, zda se po kliknutí na odkaz v informačním newsletteru provede předdefinovaná akce (například nákup výrobku na našich webových stránkách). Další informace o tom, jak analyzují data pomocí nástroje CleverReach, naleznete na adrese <a href="https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/" target="_blank"> https: // www .cleverreach.com / de / funkce / reportování a sledování / </a>.

Zpracování dat je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. A) DSGVO. Souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením se od odběru newsletteru. Data zpracovaná před přijetím Vašeho požadavku mohou být i nadále legálně zpracovávána.

Pokud nechcete, aby Vaše používání newsletteru bylo analyzováno společností CleverReach, budete se muset odhlásit od odběru newsletteru. Za tímto účelem poskytujeme odkaz v každém zpravodaji, který zasíláme. Můžete také odhlásit newsletter přímo na webových stránkách.

 

Údaje poskytnuté při registraci do informačního newsletteru budou použity k distribuci informačního newsletteru, dokud nezrušíte odběr, potom budou smazána data z našich serverů a z CleverReachu. Data, která jsme uložili pro jiné účely (např. E-mailové adresy pro oblast členů), zůstávají nedotčeny.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti CleverReach na adrese <a href="https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/" target="_blank"> www.cleverreach.com/de/datenschutz / </a>.

Dokončení smlouvy o zpracování dat externím dodavatelem

Se společnosti CleverReach jsme uzavřeli smlouvu o outsourcingu zpracování dat a plné uplatnění přísných požadavků německých úřadů pro ochranu údajů při používání programu CleverReach.Abschluss eines Vertrags über Auftragsdatenverarbeitung

Wir haben mit CleverReach einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von CleverReach vollständig um.

7. Pluginy a nástroje

YouTube

Naše webové stránky využívají pluginy z YouTube, které provozuje společnost Google. Provozovatel stránek je společnost YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte jednu z našich stránek s pluginem YouTube, je vytvořeno připojení k serverům YouTube. Zde je server YouTube informován o tom, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni k účtu YouTube, služba YouTube Vám umožňuje přiřadit chování prohlížení přímo k osobnímu profilu. Tím se můžete vyhnout odhlášením z účtu YouTube.

Služba YouTube slouží k tomu, aby naše webové stránky přitahovaly. To představuje oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO.

Další informace o správě údajů o uživateli naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů YouTube v části <a href="https://www.google.de/intl/de/policies/privacy" target="_blank"> https: / /www.google.de/intl/de/policies/privacy </a>.

Google mapy

Tyto stránky využívají mapovou službu Map Google pomocí rozhraní API. Je provozován společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Chcete-li používat Mapy Google, je nutné uložit adresu IP. Tyto informace jsou obecně předávány na server Google v USA a uloženy tam. Poskytovatel těchto stránek nemá vliv na tento přenos dat.

Použití Map Google je v zájmu přitažlivosti našich webových stránek a usnadnění umístění míst, které jsme uvedli na našich webových stránkách. To představuje oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO.

Další informace o správě údajů o uživateli naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google na adrese <a href="https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/" target="_blank"> https: //www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8. Sociální média

V rámci různých sociálních sítí a platforem udržujeme spojení s fanoušky s cílem komunikovat se zákazníky a uživateli, kteří se na nich nacházejí, a informovat je o našich službách.

Upozorňujeme, že Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány mimo Evropskou unii, což může vést k rizikům pro Vás (např. Při prosazování Vašich práv podle evropského / německého práva).

Údaje uživatelů jsou obvykle zpracovávány pro účely průzkumu trhu a pro účely reklamy. Tak např. uživatelské profily, jsou vytvořeny z chování uživatelů a výsledných zájmů uživatelů. Tyto profily využívají a mohou být následně použity např. pro umístnění reklamy na platformách, které jsou údajně v souladu se zájmy uživatelů. Pro tyto účely jsou soubory cookie obvykle uloženy v počítačích uživatelů, ve kterých se ukládá chování a zájmy uživatelů. Dále v profilech mohou být využiti data uložena nezávisle na zařízeních používaných uživateli (zejména pokud jsou uživatelé členy příslušných platforem a přihlašují se k nim).

Zpracování osobních údajů uživatelů je založeno na našich oprávněných zájmech v efektivní informovanosti uživatelů a komunikaci s uživateli v souladu s. Článek 6 odst. 1 písm. f. DSGVO. Pokud uživatelé požádají příslušné poskytovatele o souhlas se zpracováním dat (tj. Prohlašují souhlas, například označením zaškrtávacího políčka nebo potvrzením tlačítka), právním základem zpracování je čl. 6 odst. a., článek 7 GDPR.

Další informace o zpracování Vašich osobních údajů, jakož i o protichůdných možnostech naleznete v níže uvedených odkazech příslušného poskytovatele. Vyjádření informací a dalších práv subjektů údajů se může také uskutečnit oproti nabídkám, pak mají pouze přímý přístup k údajům uživatelů a mají příslušné informace. Jsme samozřejmě k dispozici pro otázky a podporu, pokud potřebujete pomoc poskytovatele:

Facebook
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko

Ochrana osobních údajů: www.facebook.com/about/privacy/ Rozhodnout se k neúčasti: www.facebook.com/settings a www.youronlinechoices.com Ochrana štítu: www.privacyshield.gov/participant