Popis produktu

Nepigmentovaná, dvousložková tekutá epoxidová pryskyřice, bez obsahu ředidel. Jako penetrace pro zpevnění pískujících minerálních podkladů a jako adheze na hladké podklady, jako např. kov, litý asfalt nebo staré nátěry. Jako penetrace na anhydritové potěry při pokládce velkoformátových desek. Penetrace se dle druhu následně pokládaného materiálu zasype pískem Sopro Quarzsand fein nebo Sopro Quarzsand grob. Pro uzavření a utěsnění kapilár cementem vázaných podkladů, zalití trhlin a spár ve žlábcích a podlahových odtocích, pro přerušení kapilární vzlínavosti. Ve směsi s křemičitým pískem hrubým nebo jemným zpracovatelná jako plastbeton. Odolná vůči vodě, slané vodě a splaškům stejně jako proti louhům, zředěným kyselinám, solným roztokům, minerálním olejům, mazadlům a pohonným hmotám. Jako uzávěra kapilár proti vzlínající vlhkosti v cementových podkladech pro rychlou pokládku parket, PVC atd. Jako jediný produkt v systému, který je schválený pro vodní stavitelství.

Pozor – viz. tabulka odolnosti!

  • pro interiér i exteriér, na stěnu i podlahu
  • zpracovatelnost: cca 30 min
  • zralost pro pokládku: po 24 hod
  • s osvědčením pro lodní stavitelství

* Při dopravě a skladování chránit před mrazem.

Formy dodávky; pořadová čísla

Obj. č. Forma dodávky Balení/Paleta Hmotnost palety

 

kbelík 10 kg (k prodeji pouze kombinádoba) 28 280 kg
522-44 kbelík 7,5 kg (Komponente A)    
522-45 kbelík 2,5 kg (Komponente B)    
  kbelík 4 kg (k prodeji pouze kombinádoba) 42 168 kg
522-83 kbelík 3,0 kg (Komponente A)    
522-84 kbelík 1,0 kg (Komponente B)     

Zkušební osvědčení

TU Mnichov:

    • Všeobecné osvědčení stavebního dohledu (abP) v souvrství se Sopro PU-FD 570/571, Sopro EPG 522, Sopro´s No.1 400, Sopro DBE 500, Sopro FEP a další komponenty Sopro.


BG Verkehr:

  • Povolení pro stavbu lodí jako systémový výrobek se Sopro QS 507, Sopro PU-FD 570/571, Sopro QS 511, Sopro´s No.1 400 a Sopro TFb:MED-osvědčení-č. 118.316 (stěny) a 124.115 (podlahy), USCG-osvědčení-č. 164.112/EC0736/118.316 (stěny) a 164.117/EC0736/124.115 (podlahy).

Spotřeba

300–500 g/m² podle vlastností podkladu