Produkt listy

Popis produktu

Zlepšená cementová malta s doplňkovými charakteristikami, sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí, C2 TE podle ČSN EN 12004, s dobrou zpracovatelností, k lepení a pokládání keramických obkladů a dlažeb.

  • pro interiér i exteriér
  • na stěnu i podlahu
  • C2: tahová přídržnost ≥1,0 N/mm²
  • T: skluz ≤ 0,5mm díky vláknité výztuži
  • E: prodloužená doba zavadnutí ≥ 30 minut
  • nízký obsah chromátů podle TRGS 613

Formy dodávky; pořadová čísla

Obj.č. Forma dodávky Balení/Paleta Hmotnost palety
808-21 pytel 25 kg 40 1000 kg
808-05 pytel 5 kg 200 1000 kg

Zkušební osvědčení

TU München:

  • DIN EN 12004: C2 TE

Tabulka spotřeby

Upozornění: Všechny vypočítané hodnoty jsou pouze orientační, jelikož jsou závislé na výšce zubu a rovnosti povrchu

cca 1,1 kg/m² na 1 mm tl. vrstvy