Produkt listy

Popis produktu

Cementová, dvousložková, vysoce flexibilní, vodotěsná lepící malta (testována podle PG-AIV-F) C2 E S2 podle DIN EN 12 004, pro zvlášť bezpečnou pokládku dlaždic a desek z jemné slinuté keramiky, betonu nebo přírodního kamene „floating – postupem“. Vhodná na nevyzrálé, nevytápěné cementové potěry a podlahy s podlahovým vytápěním vzhledem k napětí odstraňujícímu působení maltového lože. Ideální pro podlahy teras a balkonů díky neredispergujícím tekutým polymerům. Vysoká a trvalá mrazuvzdornost díky velmi malé nasákavosti. Nízký obsah chromátů podle Vyhlášky EU č. 1907/2006, příloha XVII.

  • C2: pevnost v odtrhu ≥ 1,0 N/mm²
  • E: dlouhá lhůta lepivosti ≥ 30 min
  • S2: průhyb ≥ 5 mm
  • Efekt odbourání napětí
  • S osvědčením pro lodní stavitelství
  • Podlahy v interiéru i exteriéru

Vodotěsný lepící systém

Formy dodávky; pořadová čísla

Forma dodávky Balení/Paleta Hmotnost palety
pytel (složka A) 25 kg 40 1.000 kg
kanystr (složka B) 8,5 kg60510 kg

Tabulka spotřeby

Upozornění: Všechny vypočítané hodnoty jsou pouze orientační, jelikož jsou závislé na výšce zubu a rovnosti povrchu