Produkt listy

Popis produktu

Dvousložková, flexibilní, cementová hydroizolační stěrka s novou vylepšenou recepturou. Vhodná jako hydroizolace balkónů, umýváren, WC, bazénů. Pro zhotovení trhliny překlenujících hydroizolací. Na vnitřní nátěr do 6mvodního sloupce. Vhodná pro třídy vlhkostního zatížení A, B podle předpisu abP a pro třídy A0, B0 podle Směrnice ZDB.

 • pro interiér i exteriér, na stěnu i podlahu
 • s povolením pro lodní stavitelství
 • paropropustná
 • nanášení štětkou, hladítkem nebo stříkáním
 • nízký obsah chromátů podle Vyhlášky ES č.1907/2006, příloha XVII

* Při dopravě a skladování chránit před mrazem.

Formy dodávky; pořadová čísla

Obj. č. Forma dodávky Balení/Paleta Hmotnost palety
  dvojnádoba 32 kg:    
423-23 pytel, prášková složka A 24 kg 40 960 kg
423-43 kanystr, tekutá složka B 8 kg 60 480 kg

Zkušební osvědčení

TU Mnichov:

  • Všeobecné osvědčení stavebního dohledu (abP) pro hydroizolační stěrky v souvrství s obklady a dlažbami, v kombinaci se Sopro FF 450, Sopro´s No.1 400, Sopro´s No.1 404, Sopro VF XL 413, Sopro, FKM XL 444, Sopro GD 749 a ostatními výrobky Sopro. Podle Směrnice ZDB v kombinaci sodpovídajícími lepícími Sopro maltami
  • Splňuje zkoušy na překlenutí trhlin dle DIN EN 14 891, a to i při nízkých teplotách (zkoušeno při - 5 °C)

BG provoz:

  • Schváleno pro lodní stavby jako systémový výrobek se Sopro No. 1 997 a Sopro FEP: MED schálení-č. 118.223 (stěny) a 124.07 (podlahy) USGC-povolení-č. 164.112/EC0736/118.223 (stěny) a 164.117/ EC0736/124.097 (podlahy)

Tabulka spotřeby

Upozornění: Všechny vypočítané hodnoty jsou pouze orientační, jelikož jsou závislé na výšce zubu a rovnosti povrchu